Цудзевич2 квітня відзначив своє 75-ліття Борис Олександрович Цудзевич – відомий біохімік, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології».

Борис Олександрович родом з м. Красилів, що на Хмельниччині. Ще в юному віці виявив любов до природи й після закінчення школи вступив до сільськогосподарського технікуму. У 1961 році став студентом біологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання зробив перші кроки в науці: брав участь у роботі наукового студентського товариства,  виступав з доповідями на конференціях в Україні, в Тбіліському та Єреванському університетах. І досі згадує своїх учителів і колег з кафедри біохімії – чудових педагогів, надійних порадників академіка О.В. Палладіна, чл.-кор. АН УРСР Д.Л. Фердмана, професорів Є.Ф. Сопіна, Р.П. Виноградову і завдячує долі, яка ввела його до колективу високопрофесійних, талановитих і цілеспрямованих учених на чолі з академіком М.Є. Кучеренком.

Після закінчення університету з 1966 року працює на кафедрі біохімії, пройшов шлях від асистента до професора, у 1976-1979 рр. був заступником декана факультету. Успішно захистив кандидатську дисертацію.

Б.О.Цудзевич має високу кваліфікацію у галузі біологічної хімії та радіобіології. Протягом багатьох років читав лекції з нормативного курсу «Біохімія», «Радіобіологія», вів спецкурси «Молекулярні механізми біосинтезу білків», «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Радіаційна біофізика та біохімія». Підготував практикуми з цих курсів, де студенти дістали змогу працювати індивідуально на унікальних сучасних приладах. Будучи талановитим педагогом та самовідданим ученим, Борис Олександрович з великою увагою й чуйністю ставиться до наукових починань студентів, сприяє їхньому фаховому зростанню й надихає на нові дослідження. Він чимало зробив для виховання науково-педагогічних кадрів, підготував сотні кваліфікованих спеціалістів-біологів, під його керівництвом захистили дисертації 7 кандидатів та 4 доктори наук.

У 1986 році з перших днів аварії на ЧАЕС Борис Олександрович активно включився в ліквідацію її наслідків, використовуючи розроблений ним препарат МІГІ-К (мідієвий гідролізат кислотний) для підвищення загальної радіорезистентності працівників ЧАЕС. Цей препарат проявляє радіопротекторну та протипухлинну дію, підвищує імунний статус та стабілізує обмінні процеси, поліпшує травлення та сприяє виведенню радіонуклідів з організму. Була проведена величезна робота з підготовки напоїв та харчових продуктів на базі препарату, які використовувалися для населення, що проживає в зонах підвищеного ризику, забруднених радіонуклідами, зокрема в Києві. За цю роботу він був відзначений першою премією Асоціації євразійських університетів (1987).

Основні наукові праці присвячені вивченню механізмів дії іонізуючої радіації на організм людини і тварин, пошуку високоефективних антипроменевих засобів. Б.О.Цудзевич – автор (співавтор) понад 300 наукових праць та навчальних посібників, серед яких 4 монографії, підручники й мето­дичні розробки, наукові статті у вітчизняних та іноземних виданнях. За підручник «Біохімія» у 1998 році йому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. За цикл наукових праць «Метаболізм ксенобіотиків у живих організмах» у 2012 році Борис Олександрович разом зі своїм учнем став Лауреатом премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка.

Упродовж багатьох років Б.О. Цудзевич бере активну участь у громадській роботі, був членом Експе­ртної ради ВАК з біологічних наук, Головою ревізійної комісії Українського біохімічного товариства, спецрад із захисту дисертацій у Київському та Московському університетах. Сьогодні він член спеціалізованих учених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка із захисту дисертацій за спеціальностями «Біохімія», «Радіобіологія», очолює Раду ветеранів війни і праці університету.

Якось у Бориса Олександровича запитали: яке у Вас життєве кредо?   - Усе піддавати сумніву та досягати істини,– відповів він. Напевне, кілька слів і розкривають секрет успіху відомого біохіміка, трудовий шлях якого є гідним прикладом невтомного служіння науці на благо Alma Mater та держави.

Щиро вітаємо Вас, шановний Борисе Олександровичу, з ювілеєм! Міцного Вам здоров’я, добробуту, звершення всіх планів і задумів, довгих та щасливих років життя!

Колеги, співробітники, учні