Дмитро САЗОНОВ,
доцент кафедри історії та стилістики
української мови Інституту філології

З 2015 року в Інституті філології запроваджено нову спеціалізацію – «Лінгвістична експертиза». З цієї нагоди викладачі кафедри історії та стилістики української мови підготували сучасне видання з юридичної лінгвістики, що має на меті, зокрема, забезпечити нову спеціалізацію в університеті.
Автори першого в Україні словника з юрислінгвістики – професор Л.І.Шевченко, доценти Д.В.Дергач та Д.Ю.Сизонов. Словник термінів і понять енциклопедичного типу представляє інноваційний підхід до системного знання з юрислінгвістики в сучасній українській лексикографії.
У словнику подано основні терміни юрислінгвістики, окреслено їхній поняттєвий обсяг, місце в структурі нового напрямку лінгвістичного знання. Він включає основну бібліографію праць, у яких репрезентовано різні наукові аспекти аналізу юрислінгвістичної проблематики, а також фахові словникові видання, що дозволяють поглибити знання з юрислінгвістики.
Видання розраховано на фахівців-юрислінгвістів, мовознавців, юристів, політологів, студентів – усіх, хто професійно цікавиться юрислінгвістикою.