У липні цього року затверджено нову редакцію Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Підставою для прийняття Статуту в новій редакції був Закон України «Про вищу освіту», ухвалений 2014 року», – зазначила начальник юридичного відділу КНУ Ірина Саленко та розповіла про суттєво нові рішення у Статуті Університету.

«У Законі, відповідно й Статуті, було змінено багато понять. Ширше визначені обов’язки власника закладу освіти, тобто Міністерства освіти і науки України. Найважливіші питання Університету розглядає Вчена рада – у затвердженому Статуті Вчена рада визначена не дорадчим органом, як було раніше, а колегіальним. Суттєво новою є зміна порядку формування Вченої ради: скорочено кількість представників за посадами, більше уваги приділяється виборним представникам. Якщо раніше склад Вченої ради факультету/інституту затверджував ректор, то за новим Статутом це робить декан/директор. Вчена рада Університету наділяє обов’язками Вчені ради факультетів/інститутів. Це означає, що частина повноважень передано на місця», – пояснила Ірина Володимирівна.

Багато уваги приділено процедурі виборів ректора Університету – приблизно третина Статуту (розділ 6). Процедури обрання деканів факультетів та директорів інститутів теж виписані більш детально. Крім того, з’явився новий розділ «Концепція освітньої діяльності університету».

У сьомому розділі «Освітній процес в Університеті та його учасники» чітко визначені права та обов’язки всіх учасників навчального процесу. Скажімо, пункт 7.15 прямо визначає підстави, за яких може відбуватися відрахування, переривання, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти та учнів.

Відповідно до нової редакції Статуту значно збільшуються права студентів. Наприклад, пункт 7.9 забезпечує вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, обсягом не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС для цього рівня вищої освіти. Забезпечує новий Статут й академічну мобільність студентів, у тому числі міжнародну.

Пункт 6.18.1 дає підстави стверджувати, що збільшилася кількість делегатів від студентства на Конференції трудового колективу: «Кількість виборних представників від студентів (курсантів) встановлюється від загальної кількості виборних представників, які представляють наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших учасників освітнього процесу, але не більше 15%».

Детальніше ознайомитися зі Статутом Університету можна на офіційному сайті за посиланням – http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-27-07-15.pdf