-787331548Вікторія МОСКВІНА,
голови Ради молодих вчених КНУ

Уже сьомий рік поспіль до Всесвiтнього дня науки в iм’я миру й розвитку Рада молодих вчених КНУ імені Тараса Шевченка збирає наукову молодь задля обмiну досвiдом та демонстрацiї переваг мiждисциплiнарних дослiджень. Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень», що пройшла в Університеті 12-13 листопада 2020 року, об’єднала молодих вчених із рiзних галузей знань задля розв’язання актуальних завдань сьогодення.
Під час конференції відбулася презентація «Психіатрія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка протягом трьох століть (кінець ХІХ – початок ХХІ)», яку представила докторка медичних наук, директорка Інституту психіатрії КНУ Ірина Пінчук. Молоді науковці з цікавістю дізналися про становлення та розвиток досліджень у галузі психіатрії в Університеті. Також спікерка наголосила на важливості мультидисциплінарності при здійсненні сучасних наукових досліджень, які провадяться у Інституті під її керівництвом.
Воркшоп «Agile Innovation Project – новий світ, нові підходи до втілення інновацій» від директора Бізнес-школи КНУ Корпорації «Науковий парк» Володимира Зубченка був присвячений розгляду місії, візії, системи цінностей та персональних цілей для створення, розвитку й втілення успішних інноваційних проєктів.
Велику зацікавленість учасників конференції викликала наукова дискусія «Застосування технологій штучного інтелекту в освіті передових країн світу», головними спікерками якої були доцентка кафедри міжнародного бізнесу ІМВ Марина Хмара та проректорка з розвитку Університету сучасних знань Дарина Кушерець. Під час дискусії було зазначено, що штучний інтелект демонструє широкий спектр можливостей його застосування в освітній та науковій діяльності.
До участі у конференції долучилися майже 150 учасників із різних куточків України та різних закладів вищої освіти.