Молода наукаЦьогоріч Київський університет приєднався до міжнародної традиції відзначення Всесвітнього дня  науки – інтернаціонального свята, започаткованого ЮНЕСКО  10 листопада 2001 року. Повна назва свята – «Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку», а його витоки – в усвідомленні світовою спільнотою користі науки та її ролі в підвищенні якості життя людства, необхідності глобальної взаємодії між наукою та суспільством і залучення громадськості до широкої дискусії з пов’язаних питань.

Конф.Молода наукаNNNNЦього року Всесвітній день науки проходив під девізом «Якісна наукова освіта: забезпечимо сталий розвиток для кожного», який ілюструє добре відому істину: якісна освіта сьогодні неможлива без глибокого залучення молодих науковців до розв’язання найактуальніших проблем сучасної науки.

Сучасна наука не має меж ні географічних, ні етнічних чи національних, навіть розмежування різних дисциплін та напрямків наукових досліджень стає чимдалі умовнішим. Усе частіше значущі наукові відкриття спираються на досвід та зусилля науковців  різних галузей, стають результатом поєднання, наприклад, фізики з хімією та біологією, лінгвістики з машинним навчанням та аналізом алгоритмів, економіки та фінансів – з математичною статистикою та теорією ймовірностей тощо.

Київський університет має вагомі здобутки в побудові якісної міждисциплінарної освіти, адже чимало літ студенти навчаються за такими міждисциплінарними спеціальностями як «медична фізика», «актуарна математика», «біофізика», «соціальна інформатика»,  «економічна кібернетика» тощо.

Для популяризації науки серед активних та цілеспрямованих молодих людей університету й  підтримання високого рівня підготовки випускників важливо якнайширше  залучати молодь до наукової роботи.

На вирішення цих завдань і був спрямований круглий стіл під назвою «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень», організований Радою молодих учених КНУ. Його метою було створення майданчика для вільного спілкування та обміну думками й досвідом між молодими вченими з різних галузей науки, висвітлення переваг міждисциплінарних досліджень та заохочення до створення нових міждисциплінарних наукових проектів.

Захід викликав неабияку зацікавленість як серед науковців Київського університету імені Тараса Шевченка, Національного університету харчових технологій, Малої академії наук, так і серед молодих учених академічних установ: Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова, Інституту хімії високомолекулярних сполук, Інституту молекулярної біології та генетики НАН України; Інституту розведення і генетики тварин  НААН України. Учасниками Всесвітнього дня науки стали також учні Київського природничо-наукового ліцею № 145.

У рамках круглого столу молоді вчені представили 14 доповідей. Протягом двох днів учасники мали змогу презентувати напрямки власних наукових досліджень та здобуті результати, окреслити можливості пошуку серед своїх колег-науковців, які працюють у суміжних галузях, нових наукових партнерів для спільних міждисциплінарних досліджень.

Свої вітання учасникам заходу під час його урочистого відкриття висловили ректор університету Л.В.Губерський, проректор з наукової роботи С.А.Вижва та голова Ради молодих учених КНУ Г.М.Толстанова.

Доповідям молодих дослідників передували лекції досвідчених учених: професора кафедри теорії ймовірностей, математичної статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Р.Є.Майбороди, доцента кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Ю.В.Носика, декана факультету інформаційних технологій професора Ю.М.Теслі, завідувача кафедри міжнародної економіки професора А.О.Старостиної та завідувача науково-дослідного сектору «Центр економічних досліджень» В.А.Кравченка.

Змістовні й цікаві доповіді вчених стали вагомою мотивацією для учасників круглого столу до дальшої наукової роботи, створення та розвитку нових наукових проектів і дослідницьких груп, ефективної взаємодії з партнерами, які працюють у суміжних галузях.

Не викликає сумніву те, що традиція святкування в Київському університеті Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку буде продовжена в майбутньому, а сумлінна праця молодих учених принесе користь українській державі.

 

Т.НІКОЛАЄНКО,

Голова Ради молодих учених

фізичного факультету