EEN_logoЗ метою підвищення конкурентоспроможності підприємств Євросоюзу 2008 року була запущена в роботу  інформаційна мережа - Європейська мережа підприємств (EEN). На сьогодні ця мережа включає 40 країн, 600 організацій – контактних пунктів, 4000 досвідчених експертів, понад 50 000 підприємств та консорціуми регіональних організацій – центри трансферу, бізнес-інноваційні центри, агентства розвитку тощо.

Завдання EEN – надання децентралізованого доступу малих і середніх підприємств до отримання інформації, послуг з бізнес-кооперації та інтернаціоналізації, з трансферу технологій та інновацій, участь у 7-й рамковій програмі (FP7) з підтримки досліджень і технологічного розвитку.

Фактично мережа EEN – найбільший на сьогодні торговельний майданчик для розміщення науково-технічної інформації та розробок з метою їх комерціалізації.

Нещодавно в EEN опубліковано перші 5 розробок КНУ імені Тараса Шевченка у вигляді Технологічних профілів.

 

Серед них три розробки співробітників фізичного факультету:

«Технологія виготовлення композитів на основі сполук, що не мають спільного розчинника»  та «Технологія створення нановпорядкованих планарних темплатів»  (М.А.Заболотний),
«Технологія одержання екологічно чистого сорбенту для збору нафти та нафтопродуктів з поверхні водоймищ та ґрунту» (С.Л.Рево та В.С. Копань);  дві розробки співробітників біологічного факультету: «Спосіб отримання рутину з вегетативної маси гречки»
(Н.Ю.Таран  та А.М. Косян) та «Технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG)» (Л.М. Гриценко)
Опублікування профілів від університету (а всі вони пройшли серйозне зовнішнє рецензування) демонструє зацікавленість з боку представників EEN у науково-дослідних розробках університету і можливість дальшого співробітництва.
Зважаючи на важливість цієї роботи, науково-дослідна частина планує провести навчання серед співробітників університету по роботі з технологічними профілями в квітні цього року.