біологи екзаменСистему інтерактивної підготовки для ліцензійного іспиту «Крок» застосовано під час проведення екзаменаційної перевірки знань студентів-медиків із дисципліни «Анатомія людини» у ННЦ «Інститут біології та медицини».

Вікторія ХОПЕРІЯ,
ННЦ «Інститут біології та медицини»

Для проведення іспиту співробітники кафедри фундаментальної медицини на чолі із доцентом Оленою Канцер  розробили 350 тестових завдань, які імпортували у програму Assistаnt та запропонували студентам для попередньої підготовки. Кількість варіантів-відповідей в одному тестовому завданні варіювала від 4 до 6, проте правильним був лише один.
Тестування проводили у кожній академічній групі окремо. Перед початком іспиту студентам провели інструктаж щодо роботи з програмою. На момент запуску тестування програма випадковим чином обирала для кожного 40 запитань із 350 (саме така їхня кількість була встановлена методичною комісією як необхідна для складання іспиту). Таким чином кожен студент мав унікальний набір тестових завдань. Крім того, варіанти відповідей у кожному тесті також перемішувалися, тому навіть у випадку появи двох ідентичних запитань серед студентів позиція правильної відповіді у них відрізнялася.
Час тестування – 20 хвилин. Якщо студент не вкладався у цей термін, тестування автоматично припинялося, а запитання, що лишилися без відповіді, зараховувалися як неправильні. Після завершення роботи програма записувала протокол тестування в форматі Excel. У протоколі було перераховано запитання, з якими працював студент, а також числова відмітка щодо правильності наданої відповіді (1 – правильно, 0 – неправильно). Після закінчення тестування кожен учасник  отримав роздрукований індивідуальний протокол.
Застосоване програмне забезпечення дозволило створити індивідуальні набори тестових завдань, провести тестування знань студентів в інтерактивному режимі, а також автоматично зберігати протоколи тестування після його завершення.