Geoinf_2017Інститут геології систематично працює з працедавцями, активно налагоджує та підтримує контакти зі своїми випускниками як помічниками для влаштування молодих спеціалістів. Для студентів усіх освітніх програм співпраця з представниками профільних підприємств, компаній, організацій та установ має велике значення. Формування у майбутнього геолога професійних знань, умінь і навичок неможливе без урахування сучасного стану ринку праці. Інститут широко використовує різні форми співпраці, які допомагають у формуванні професійних компетенцій студентів у межах навчального процесу, сприяють проходженню навчальних та виробничих практик, написанню та захисту дипломних робіт. Інститут має угоди про співпрацю з багатьма вітчизняними і закордонними підприємствами та установами, і список його партнерів постійно поновлюється.
Так, у 2017 р. підписано угоду про співробітництво в галузі освітніх, наукових програм і міжнародної співпраці з ТОВ «ГЕОЮНІТ». Керівники товариства є випускниками нашого факультету, які прекрасно знають організацію навчального процесу й можливості студентів. Розробляються програми залучення студентів до виробничого процесу як у польових умовах (організація і проведення польових сейсмічних робіт), так і для оперативної обробки сейсморозвідувальних даних. Товариство готове стати однією з базових організацій для проведення виробничих практик для студентів-геофізиків. Крім інженерів-геофізиків, потрібні також геодезисти, техніки-геофізики. Тому планується залучати до співробітництва і студентів КГРТ.