31195623_1691197964293637_6707435544101519360_oЦентр комунікацій

Із чого починається недовіра до системи правосуддя? Із недостатнього рівня професіоналізму та моральних якостей її носіїв. Зміни, які перетворять Україну на справедливу правову державу, неможливі без реформи правової освіти. За останні десятиліття в Україні створено десятки факультетів, які готують юристів, але рівень такої професійної підготовки часто  не витримує критики. Шляхів відновлення довіри до юридичної освіти два – рейтинги й аналітика. Якісним прикладом останньої стала  міжнародна конференція на базі нашого Університету «Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода в контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя», організована Міністерством освіти і науки України та Міністерством юстиції України спільно з КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

КНУ – невипадковий
вибір

Два дні поспіль українські урядовці, представники провідних вітчизняних та іноземних юридичних шкіл, громадянського сектора та міжнародні експерти аналізували, наскільки чинна система правничої освіти влаштовує суспільство, обговорювали автономію закладів вищої освіти в її тісному зв’язку із поліпшенням якості юридичної освіти й доступом до регульованих правничих професій.
Зарубіжні партнери невипадково обрали наш Університет місцем проведення такого масштабного заходу. Ще 2011 року Програма USAID «Нове правосуддя» проводила перший в Україні відбір суддів за підтримки Програми в тій самій аудиторії 329, де відбувалася конференція. КНУ продовжує утримувати перші позиції у рейтингу українських університетів. Іще два роки тому наш Університет став учасником пілотного проекту з проведення єдиного вступного випробування за технологією ЗНО для вступу до магістратури за спеціальністю «Право». А нещодавно 33 викладачі й науковці КНУ ввійшли до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.
– Професія юриста унікальна, і до неї треба ставитися з належною повагою, – звернувся зі вступним словом до учасників конференції ректор Леонід Губерський. – Тільки там, де сформована юридична школа, є відповідний кадровий потенціал, можна говорити про відкриття юридичного факультету чи кафедри. Сьогодні суспільство вимагає іншої якості підготовки правників – людей, які не просто наділені обсягом знань із фаху, а й володіють основами філософії, політології, соціології, психології. Тож сьогодні є нагальна потреба поговорити про те, як нам оптимізувати мережу ЗВО, що готують юристів.
Правнича професія
у глобалізованому світі

– Навчання високопрофесійних, ефективних суддів, адвокатів і прокурорів, які керуються принципами доброчесності та бажанням досягти справедливості, є критично важливим елементом, що дозволить втілити прагнення тих українців, які боролися та, на жаль, помирали за право на краще майбутнє України, – наголосив заступник Голови Місії Посольства США в Україні Джордж Кент. – Це є також не менш важливою умовою залучення іноземних інвестицій, які сформують нові робочі місця й захистять добробут України в майбутньому.
Рекомендації конференції, на думку Джорджа Кента, допоможуть прокласти шлях до подальшого розвитку юридичної освіти в Україні й матимуть довготривалий вплив на всю сферу правосуддя, сприятимуть зростанню міжнародної конкурентоздатності нашої держави.
Про роль правничої професії у глобалізованому світі говорив основний спікер першої сесії, професор права Ганс Гравер (Осло, Норвегія). Зміни в середовищі права через глобалізацію, крах Радянського Союзу, лібералізацію ринків зумовили зростання ролі основоположних принципів права, що формуються національними й міжнародними судами.
Учасники дискусії наголошували на доцільності зміни самої концепції правничої освіти на практично орієнтовану, а також на запровадженні активного навчального процесу, формуванні цінностей, необхідних випускникам юридичних професій.
Окрема сесія заходу була присвячена проблемам автономії й академічної свободи ЗВО в контексті юридичної освіти. Під час останньої сесії міжнародний колектив авторів презентував проект Типової навчальної програми правничої школи, розроблений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Проект був доволі контроверсійно сприйнятий академічним середовищем.