1Два дні поспіль українські урядовці, представники провідних вітчизняних та іноземних юридичних шкіл, громадянського сектора та міжнародні експерти аналізували, наскільки чинна система правничої освіти влаштовує суспільство, обговорювали автономію закладів вищої освіти в її тісному зв’язку із поліпшенням якості юридичної освіти й доступом до регульованих правничих професій у ході міжнародної конференції на базі нашого Університету «Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода в контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя».Учасники дискусії наголошували на доцільності зміни самої концепції правничої освіти на практично орієнтовану.