Фото СкришевськийНад проблемою використання екологічно чистих джерел для отримання електричної енергії працюють сьогодні сотні лабораторій світу. Вже не один рік
розробляють подібні проекти і науковці Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Володимир ІЛЬЧЕНКО,
професор,
в.о. директора ІВТ

Інтенсивне зростання світового обсягу споживання енергії, отримання якої базується в основному на спалюванні вуглеводнів та використанні атомної енергетики, створило низку складних екологічних, технічних, соціальних, а останнім часом і економічних проблем, які потребують невідкладного розв’язання вже зараз. До того ж, енергетична незалежність стає одним з найголовніших чинників безпеки будь-якої країни. Тому сьогодні широку увагу привертають альтернативні, екологічно чисті, відновлювані джерела енергії.
Прості розрахунки показують, що  навіть на середніх широтах 1 м2  поверхні Землі за рік отримує стільки сонячної енергії, скільки ТЕС виробляє з 1-2 барелів нафти. Тобто, навіть при 15-20% ефективності перетворення сонячної енергії на електричну, з 1м2 сонячних батарей  за рік можна отримувати 160-210 кВт.год електрики. Цим пояснюється великий інтерес до розробки та використання саме напівпровідникових сонячних батарей, які забезпечують безпосереднє перетворення сонячної енергії на електричну.
В Україні, на жаль, альтернативні і відновлювальні джерела енергії поки що не відіграють помітної ролі в енергетичному балансі країни, а напівпровідникова сонячна енергетика взагалі практично не розвивається. У 2012 році в Криму австрійська компанія «Active Solar» завершила будівництво та почала вводити в експлуатацію найбільшу в Європі сонячну електростанцію «Перово» потужністю 100 МВт та станцію на 80 МВт в Охотніковому. Проте після анексії Автономної республіки Крим російськими загарбниками Україна фактично втратила контроль над цими станціями.
Використання енергії сонячного випромінювання у паливно-енергетичному балансі України є важливим напрямом реалізації політики енергоефективності та одним з пріоритетів у створенні  екологічно  чистої енергетики.
Прискорити розвиток в Україні виробництва екологічно чистих альтернативних джерел енергії та впровадження їх на промислових підприємствах покликаний науково-технічний проект «Створення автономних фотоелектричних джерел  живлення енергозберігаючого обладнання та зовнішнього освітлення» (науковий керівник – професор Валерій Скришевський, ІВТ), який університетські науковці виконують разом з колегами Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України та НТТУ «КПІ» в рамках Держзамовлення МОН України.

Зазначимо, що до складу колективу виконавців входять провідні  в цій галузі фахівці,  які в 2012 році отримали Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу  «Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі».
Виконання роботи сприятиме входженню Києва та інших міст України до числа європейських міст, де широко використовуються альтернативні джерела електричної енергії, зокрема, одні з найбільш популярних у світі – засоби прямого перетворення сонячної енергії на електричну, напівпровідникові сонячні енергетичні системи (сонячні електростанції).
Сонячні батареї наземного призначення, які розробляють українські вчені, важитимуть набагато менше за відомі аналоги. Вони зберігатимуть високу стійкість до впливу атмосферних і транспортних факторів. Крім того, передбачено нові методи герметизації сонячних батарей із модифікованими пластиковими покриттями, вже відпрацьована оптимальна технологія збирання батарей, розроблене технологічне обладнання та виготовлені експериментальні зразки батарей. У найближчих планах – розробка  електронних блоків мобільної сонячної електростанції (МСЕ), призначених для узгодження енергогенеруючої частини МСЕ з енергонакопичувальними пристроями. Проект передбачає також проведення випробовувань та дослідження характеристик таких модулів.

На фото:  професор Валерій Скришевський представляє розробку сонячного модуля на Міжнародному науково-технологічному форумі «Наука. Інновації. Технології».