Створена торік Рада молодих учених КНУ – постійний колегіальний, дорадчий та представницький орган Вченої ради Університету з питань молодих учених і спеціалістів -

провела соціологічне опитування на тему “Актуальні

проблеми молодих учених”. У ньому взяли участь 520 молодих науковців усіх підрозділів університету. Серед них 62% – аспіранти, 7% – науково-педагогічні працівники, 29% -кандидати наук і 2% -доктори наук. У результаті дослідження визначилися такі проблеми:

1.Низький рівень інформування науковців щодо програм наукових досліджень університету та можливості грантової підтримки, про відкриття нових грантів, проведення конференцій та конкурсів тощо. Проте половина опитаних зазначила, що зацікавлені в написанні грантів для проведення наукових досліджень, де вони були б керівниками проектів, а 3/4 опитаних – де вони були б виконавцями проектів. 69% респондентів ніколи не подавали заявок на отримання грантів. 87% опитаних виявили зацікавленість в існуванні в університеті грантової системи підтримки наукових досліджень для молодих учених;

2.Відсутність перспективи для дальшої роботи після закінчення аспірантури через брак робочих місць в академічній сфері та низький рівень зарплат.

Рада молодих учених розробила та затвердила «Положення про проведення конкурсу науково-дослідних робіт у категорії «Проекти молодих учених», їх виконання та цільове фінансове забезпечення», згідно з яким загальний обсяг фінансування науково-дослідних робіт для молодих учених з 2016 р. встановлюється не менше 5% від загального фінансування, доведеного МОН до університету для

виконання фундаментальних і прикладних досліджень.

Разом із науково-дослідною частиною університету організовано конкурс на 2015 рік, на який подано 19 проектів молодих учених, що пройшли незалежне оцінювання експертними комісіями при Міністерстві освіти і науки України та експертними групами університету. Рекомендовано до фінансування 9 молодіжних проектів.

Для ефективної популяризації новітніх досягнень науки серед майбутніх науковців зусиллями Ради молодих учених створено базу контактів та розроблено графік консультацій для слухачів Малої академії наук у Київській області з усіх галузей знань.