Міжнародне співробітництво – пріоритетний напрямок розвитку нашого університету. Щороку збільшується кількість закордонних університетів-партнерів і наукових установ, активізується мобільність студентів, аспірантів та викладачів, поглиблюється міжнародна наукова співпраця, наукові колективи беруть участь у міжнародних та освітніх консорціумах.

Університет активно співпрацює з ЄС та країнами-партнерами. На сьогоднішній день він є учасником шести спільних проектів ТЕМПУС, які виконуються консорціумами університетів-партнерів за участю органів державної влади, освітніх та наукових установ, організацій та компаній, безпосередньо пов’язаних зі сферою вищої освіти.

Два з виконуваних проектів ТЕМПУС – «INARM» та «ALIGN» – є інструментами, спрямованими на підвищення якості університетської освіти з метою її інтеграції до загальноєвропейської системи вищої освіти, але з урахуванням власних інтересів та особливостей. Проекти в університеті виконують дві робочі групи за участю представників факультетів соціології та кібернетики, науково-методичного центру організації навчального процесу, управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій і за підтримки ректорату нашого університету.

Проект ТЕМПУС INARM «Інформатика та менеджмент: рамки кваліфікацій відповідно до рекомендацій Болонського процесу» (координатор проекту: Maria Curie-Skłodowska University (Poland, Lublin)) виконують 25 учасників консорціуму з Австрії, Вірменії, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словаччини, Російської Федерації та України.

Його завданнями є визначення основних принципів і структури рамок кваліфікацій, розробка та впровадження галузевих рамок кваліфікації в галузі ІКТ та менеджменту в країнах-учасниках консорціуму. Втілення проекту передбачає модернізацію освітніх стандартів на основі даних, зібраних із важливих потенційних роботодавців; запровадження новітніх європейських підходів до кваліфікаційних рамок і створення сучасних освітніх модулів та навчальних програм.

У ході реалізації проекту будуть зібрані та проаналізовані дані про реальні потреби національних економік. Спільне розуміння кваліфікаційних вимог до галузі ІКТ і менеджменту студентів-випускників буде сформовано і викладено в спеціальному документі – Норми рамок кваліфікацій з інформатики та менеджменту. Планується обговорення досвіду перепідготовки співробітників університетів і міністерств, залучених до процесу розробки національних стандартів в університетах ЄС.

Особлива увага приділятиметься підготовці «інструкторів». Викладачі, які пройшли перепідготовку в університетах ЄС, розроблятимуть спеціальні курси, присвячені питанням рамок кваліфікацій, і таким чином, поширюватимуть здобуті знання та досвід у професійному середовищі своїх країн.

Втілення цього проекту в університеті зокрема та підвищення якості національної системи освіти загалом неможливе без тісної співпраці університетів та організацій-роботодавців у визначенні актуальних на даний час кваліфікаційних вимог до студентів-випускників. Тому до його виконання залучені відомі на національному ринку ІТ компанії, Асоціація «ІТ України», Національна платіжна система «УкрКарт»,  які надають необхідні рекомендації для галузі та сприяють професійному зростанню студентів і випускників шляхом організації практик, працевлаштування, конференцій та навчання.

Cистемний підхід до розуміння забезпечення європейського стандарту якості освіти логічно представлено в завданнях нового проекту ALIGN «Приведення та перевірка відповідності між академічними програмами й рамками кваліфікацій» (координатор проекту: Єреванський національний лінгвістичний університет імені Брюсова, Вірменія). Його учасниками є університети, інститути, освітні установи та організації Бельгії, Великої Британії, Вірменії, Ірландії, Німеччини, Польщі, Російської Федерації та України. Важливим є те, що до проекту залучені університети з регіону Східного партнерства – Вірменія, Росія, Україна, що дасть можливість збагнути потреби національних систем, які розвиваються, та особливості кожної окремої установи.

Метою проекту є вдосконалення, узгодження та можливість обміну кваліфікаційних вимог шляхом запровадження у вишах механізмів приведення академічних програм у відповідність до національних рамок кваліфікацій та методів перевірки цих відповідностей в Агентствах із забезпечення якості освіти.

Під час виконання проекту незалежні європейські агентства із забезпечення якості освіти, які входять до консорціуму, здійснюють передачу методик та інструментаріїв для аналізу якості освітніх програм і мають великий досвід у створенні механізмів та процедур забезпечення аналізу освітніх програм і моніторингу ринку праці.

У результаті виконання цих проектів наш університет здобуде нові професійно-орієнтовані міжнародні контакти з університетами та організаціями, які опікуються підвищенням якості освіти та моніторингом ринку праці; впровадить нагромаджений європейський досвід у систему університетської освіти; отримає можливість участі представників університету в міжнародних семінарах з проблематики якості освіти в Україні та за кордоном; розробить і впровадить новітні освітні ініціативи та програми; удосконалить матеріально-технічну базу факультетів та підрозділів.

 

В.ЗАСЛАВСЬКИЙ, О.ЯМКОВА,

управління

міжнародного науково-технічного співробітництва

та інноваційних технологій університету