Актуарії – провідні експерти з управління ризиками та фінансовими невизначеностями. Вони розробляють та впроваджують математичні моделі, покликані оцінити ймовірності майбутніх подій та побудувати ефективну стратегію діяльності.

Актуарна професія всесвітньовідома й успішно конкурує за рівнем визнання з юридичною чи політичною кар’єрою. Вона різнобічна, дає можливість працювати в різноманітних галузях економіки та фінансів, державного сектору, приватного бізнесу чи навіть організувати власний консалтинговий проект.

За своєю сутністю актуарії є блискучими носіями фундаментальної математичної освіти з унікальною для цієї професії можливістю швидко, вміло та відповідально застосувати силу та переваги математичних і статистичних методів до розв’язання практичних задач сучасного складного, динамічного, сповненого ризиків та невизначеностей світу економіки та фінансів.

Компетенція, статус та визнання актуаріїв вимагають відповідно високих кваліфікаційних стандартів щодо їхньої професійної освіти.

Необхідними початковими умовами для старту актуарної освіти є висока успішність із вивчення шкільних предметів, зокрема математичного профілю, високі лідерські та особистісні якості. Однак чи не на перший план виходить прагнення постійного особистісного розвитку та стійке бажання стати професіоналом міжнародного рівня.

Наступний крок – освіта у вищому навчальному закладі. Підготовку за актуарними спеціальностями здійснюють найкращі, обрані виші світу. Фундамент європейської освіти закладений та постійно підтримується на найвищому, актуалізованому викликами сучасного світу рівні, Британським Інститутом та Факультетом Актуаріїв.

Кілька десятків українських студентів уже стали студентами Британського Інституту, успішно склали серії професійних іспитів та отримали право займатися актуарними розрахунками й посвідчувати їх. Першу необхідну серію базових іспитів Інституту складає вісім предметів фінансового, страхового, математичного та економічного спрямування. Іспити проходять дистанційно, вимагають високого рівня знання англійської мови, вміння правильно та швидко розв’язувати математичні, фінансові, економічні задачі, бізнес-кейси та досліджувати інші прикладні проблемні ситуації. Підготовка та складання іспитів потребує значних фінансових витрат студента (реєстрація на іспит, методичні та навчальні матеріали). Детальна інформація на сайті Британського Інституту www.actuaries.org.uk.

Статистика останніх десяти років упевнено вказує, що абсолютна більшість українських актуаріїв, які успішно впорались зі складанням міжнародних актуарних іспитів, є студентами чи випускниками механіко-математичного факультету нашого університету. Саме ґрунтовна та якісна підготовка найвищого освітнього рівня, що завжди була і залишається притаманною Київському університетові, склала гідний фундамент для можливості професійного становлення актуаріїв за найжорсткішими міжнародними кваліфікаційними стандартами.

Значним кроком стало втілення Київським університетом визнаних світом стандартів та вимог до сучасних актуаріїв: у 2012 р. на механіко-математичному факультеті університету була відкрита спеціальність «Актуарна та фінансова математика». Лектори спеціальності – висококваліфіковані викладачі кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, зокрема й сертифіковані згідно з іспитами  Британського інституту актуарії-практики.

Наступним важливим етапом розвитку актуарної спеціальності став законотворчий процес щодо регламентації стандартів національної актуарної освіти. З’явилася альтернатива до здачі Міжнародних актуарних іспитів для одержання Свідоцтва на право вести актуарні розрахунки та посвідчувати їх у межах України. Такою альтернативою став диплом   за   освітньо-кваліфікаційним   рівнем   магістра «актуарна та фінансова математика».

Таким чином, спеціальність «актуарна та фінансова математика» механіко-математичного факультету є перспективним напрямком підготовки професіоналів найвищої кваліфікації та міжнародного рівня. Більше інформації про спеціальність та умови вступу – в Додатку 1 та на сайті probability.univ.kiev.ua

7 «за» за актуарну професію

Різноманітність. Актуарна професія визначає значне різноманіття напрямків діяльності. Серед них, зокрема, банківська та інвестиційна сфера, державне управління, страхування, пенсійне забезпечення, консалтинг, аудит, управління ризиками компаній, керівництво проектами.

Впливовість. Унікальні компетенції актуаріїв є невід’ємним складником процесу прийняття важливих рішень фінансових організацій чи державного апарату управління. Знання актуаріїв дозволяють замінити ризиковість та невизначеність на математично чіткий алгоритм прийняття ефективного зваженого рішення. Актуарії незамінні при складанні стратегії розвитку чи втіленні бізнес-плану.

Оплата. Актуарна професія є однією з найвисокооплачуваніших у світі

Інтелектуальність. Актуарій чи не щодня аналізує нові ситуації в бізнесі, тренди в економіці, невизначеності та ризики фінансового світу. Кожен новий проект вимагає унікальності підходу, творчості, креативності та винахідливості.

Можливості. Актуарій має безліч можливостей реалізувати свій професійний потенціал у різноманітних сферах діяльності як в України, так і в усьому світі.

Компетентність. Професія «актуарій» одразу визначає високий статус, професійну підготовку та досвід роботи зі складними проектами із значущим рівнем відповідальності.

Баланс. Професія надає необхідний рівень свободи, що дозволяє збалансовано поєднати професійну діяльність, особистісний розвиток, сімейний статок та різноманіття яскравих життєвих подій.

Актуарна професія – класична та сучасна, яскрава, перспективна та приваблива. Зробіть перший крок назустріч насиченому та різноманітному життю – долучайтесь!

Володимир ЗУБЧЕНКО,

 кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, сертифікований актуарій

Юлія МІШУРА,

професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики