книгаШевченкіана КНУ імені Тараса Шевченка збагатилася новим  виданням – довідковим посібником «Університетська шевченкіана» авторства завідувачки навчальної лабораторії шевченкознавства Інституту філології Валентини  Гнатенко.
«Університетська шевченкіана» – це «історичні генерації шевченкознавців різних поколінь, які репрезентують солідну шевченкознавчу школу Київського національного університету імені Тараса Шевченка», – написав  у  «Вступному слові» до книжки директор ІФ Григорій Семенюк. Основна частина видання складається з корпусу статей, розміщених в алфавітному порядку.  Окрім статей-персоналій, посібник містить статті-назви, що охоплюють широке коло прижиттєвих контактів Шевченка з Університетом.