15бф051-01_для_газети_КНУТимофій НІКОЛАЄНКО,
асистент кафедри
молекулярної фізики,
фізичний факультет

Упродовж 2015 року на базі фізичного факультету нашого університету спільно з ННЦ «Інститут біології» та Інститутом хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України молоді вчені виконували проект «Розробка системи спрямованого транспорту ліків на основі фізичних принципів нанотехнологій».
Ключова перевага методики спрямованого транспорту ліків в організмі – можливість підвищення їхньої ефективності та зменшення небезпеки від побічних ефектів завдяки концентрації діючої речовини в окремій ділянці організму. Це особливо важливо при використанні високотоксичних препаратів, зокрема – при лікуванні онкозахворювань. Реалізація спрямованого транспорту ліків на практиці потребує приєднання молекули лікарського препарату до наночастинки-носія, рух якої всередині живого організму можна контролювати.
У ході роботи над проектом молоді вчені вивчали властивості біологічно активованих наночастинок та механізм їхнього транспорту в живих організмах під впливом зовнішніх полів. Проект носив міждисциплінарний характер, тому об’єднав у межах одного наукового колективу фізиків, хіміків та біологів – загалом 6 молодих кандидатів наук різних спеціальностей, одного аспіранта фізичного факультету та студентку магістратури фізичного факультету.
Окрім інтеграції сучасної науки та освіти, такий формат співпраці дозволив сформувати ефективну платформу для обміну досвідом між науковцями нашого університету та співробітниками Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України – провідного наукового центру в галузі створення магнітокерованих носіїв для спрямованої доставки лікарських препаратів не лише в Україні, а й поза її межами.
У виконаному проекті поєднали вдосконалення протоколів синтезу рідинних наносистем, частинки яких можуть виконувати функції транспортування молекул лікарських препаратів у живому організмі, експериментальні дослідження фізико-хімічних та структурних властивостей синтезованих рідинних систем та вивчення особливостей накопичення наночастинок таких систем під впливом постійного магнітного поля в організмі лабораторних тварин. Вирішуючи останню задачу, автори розробили і реалізували оригінальну методику контролю концентрації наночастинок на основі вимірювання магнітних властивостей зразків, а також отримали патент України на корисну модель для визначення кількості магнітних частинок у зразку. Одержаним в ході виконання проекту результатам присвячені чотири статті, дві з яких опубліковані в журналах, що індексуються наукометричною базою Scopus.
Участь у проекті дала його учасникам цінний досвід кооперації та самостійного пошуку рішень багатьох задач, що виникали при роботі над реальною науковою проблемою. Колектив уже має нові ідеї щодо перспектив подальшої співпраці задля продовження спільного вирішення актуальних міждисциплінарних задач.