БілийЛеонід ПОПЕРЕНКО,
фізичний факультет,
професор

У минулому році відбувся перший випуск бакалаврів із числа тих студентів, які прийшли на 2-й курс фізичного факультету КНУ після закінчення Київського оптико-механічного коледжу. Він став підрозділом нашого університету ще в 2012 році, коли висококваліфіковані спеціалісти в галузі оптотехніки Казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» (м. Київ) і викладачі фізичного факультету об’єднали свої зусилля у підготовці майбутніх фізиків-оптиків.
Біля витоків такої співпраці стояв ректор КНУ імені Тараса Шевченка  (1970 –1985 рр.), завідувач кафедри оптики  професор Михайло Білий. З тих часів колектив кафедри та її випускники, чимало з яких були учнями Михайла Уляновича, не тільки підготували сотні спеціалістів галузі, а й змогли поєднати фундаментальну підготовку майбутніх спеціалістів із технічним спрямуванням у світлі виробничих завдань сучасної оптичної технології для нинішніх військових потреб. А наприкінці минулого року на фізичному факультеті відбулася організована кафедрою оптики міжнародна конференція молодих учених «Оптика і матеріалознавство високих технологій-SPO», присвячена 95-й річниці з дня народження Михайла Білого. До витоків цієї щорічної конференції багато зусиль також доклав і Михайло Улянович.