63Сергій ДАНИЛЕНКО

Останні тижні семестру можна було спостерігати, як у аудиторіях Головного корпусу викладачі Шевченкового університету та їхні колеги з інших ЗВО країни, а також студенти інтенсивно – часом напружено, часом з посмішкою, але завжди зацікавлено та відповідально проходили очні тренінги у рамках підготовки експертів з акредитації освітніх програм. Цей процес – частина становлення Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти. Власне, це підготовка до змін у національній вищій школі, які передбачені законодавством і у різний спосіб торкнуться всього академічного товариства – від професора до студента, роботодавця і української родини, де є абітурієнт.
Дводенні очні тренінги (до того майбутні експерти пройшли онлайн курс на Prometeus) були орієнтовані на здобуття практичних навичок щодо акредитаційного процесу. Це був новий формат із використанням методів кейс-стаді, геймеризації та симуляції можливих ситуацій, що очікують під час виїздів експертних груп до ЗВО. Учасники розглядали питання, які містили неоднозначні відповіді, що формували бачення і розуміння експертом робочих ситуацій, а також бачення та розуміння експертом його завдань у контексті місії Національного агентства.