Факультет соціології разом із Інститутом соціології НАН України та Київським відділенням Соціологічної асоціації України  провів ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства».

Незважаючи на складну ситуацію в Україні, конференцію вдалося провести в форматі всеукраїнського діалогу, в якому взяли участь науковці Києва, Луганська, Львова, Одеси, Харкова. Конференцію присвячено пам’яті академіка Т.І.Заславської (1927-2013), легендарної особистості, науковця світового масштабу, фундатора економічної соціології в СРСР, ВЦІОМу, авторки «Новосибірського маніфесту», який суттєво вплинув на перебудову радянської системи.

Пленарне засідання та тематичні секції конференції було присвячено переосмисленню наукової спадщини Тетяни Іванівни Заславської, зокрема, теорії пострадянської соцієтальної трансформації та структурних перетворень суспільства. Учасники прагнули відповісти на питання про евристичний потенціал цих теорій для пояснення сучасних суспільних процесів.

Три тематичні секції конференції працювали за тематичними напрямками: (І) теоретико-методологічні засади дослідження суспільства: концептуальна спадщина Т. І. Заславської; (ІІ) теорія соціальної структури та дослідження структурних змін у сучасному українському суспільстві; (ІІІ) соціологічні виміри суспільства: теоретична перспектива.

Найбільшу увагу та жваву дискусію у форматі “круглого столу” привернула тема «Феномен Майдану як індикатор та чинник суспільних змін в Україні». На підставі експертних оцінок і результатів досліджень відбулася спроба осмислення того, чим став і чим не був Майдан для суспільства України, її різних регіонів, векторів розколу та можливої солідаризації українського суспільства – найактуальніша на сьогодні проблематика, визначення якої дає можливість просуватись у питаннях знаходження виходу з суспільної кризи. У круглому столі, який вела професорка О.Куценко (зав.каф.соціальних структур та соціальних відносин КНУ) взяли участь понад сорок соціологів. Ключовими диспутантами були І.М.Бекешкіна (фонд “Демократичні ініціативи”, Київ), І.Ф.Кононов (ЛНУ ім.Шевченка,  Луганськ), Є.І.Головаха (заст.директора ІС НАН України, Київ), В.І.Сусак (Львівський національний університет ім.І.Франка), В.І.Паніотто (директор КМІС, Київ), А.П.Горбачик (декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та ін. Також були обговорені особливості проведення соціологічних досліджень під час військової агресії в суспільстві, публічної участі соціологів як експертів у сучасних суспільних процесах, обговорення “Меморандуму соціологів”, який було прийнято на круглому столі “Регіони України: що нас роз’єднує та об’єднує?”, який відбувся за ініціативи проф. О.Куценко у квітні 2014 р. (режим доступу: www.sau.kiev.ua/docs/20140516-1.doc).

 

 

С.Бабенко,

відп.секретар конференції

доцент кафедри соціальних структур

та соціальних відносин