16 грудня відзначає ювілей Наталія Юріївна Таран, відомий учений, талановитий  фітофізіолог, фахівець у галузі вивчення механізмів стійкості рослин та їх індукції за участю ендогенних та екзогенних факторів, доктор біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології», лауреат премії імені М.Г.Холодного.

Наталія Юріївна все своє творче життя пов’язала з Київським університетом, де працює з 1971 року. Пройшла трудовий шлях від лаборанта до професора, завідувачки кафедри.

Її наукові інтереси досить широкі й різносторонні. Під керівництвом Наталії Юріївни проводяться наукові розробки з визначення структурно-функціональних особливостей зимостійкості родів Magnolia L та Rhododendron L.. Ведуться багаторічні моніторингові дослідження стану водойм Дніпровського каскаду, які дають змогу прогнозувати можливі негативні наслідки в разі дальшого забруднення.

Н.Ю.Таран разом з колегами бере участь у виконанні міжнародної програми дослідження Антарктики.

Результати фундаментальних досліджень науковця знайшли відображення в прикладних розробках. Запропоновано оригінальний метод отримання рутину з вегетативної маси гречки. Розроблено технологію боротьби з розповсюдженням омели білої (Viscum album L.) в лісопаркових насадженнях міста. Створено технологію використання нанорозмірних біогенних металів як збалансованих елементів живлення для підвищення продуктивності рослин.

Результати багаторічних наукових досліджень опубліковані в ряді монографій та в понад 180 наукових працях.

Особливе місце в діяльності Н.Ю.Таран займає робота з аспірантами й здобувачами. Зокрема, під її керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук. Нині вона успішно керує роботою 5 аспірантів.

Таран Н.Ю.Наталія Юріївна веде велику науково-організаційну роботу. Протягом багатьох років вона – член спеціалізованої кваліфікаційної ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій при КНУ, член Європейського товариства біологів рослин (FESPB), віце-президент неурядової громадської організації “Жінки в науці». Активно працює в редколегіях журналів “Фізіологія рослин та генетика”, “Вісник Київського національного університету”.

Наукова громадськість, колеги, друзі, учні щиро вітають Наталію Юріївну з ювілеєм і зичать доброго здоров’я, активного творчого довголіття, нових досягнень в усіх сферах її багатогранної діяльності.

Колектив ННЦ «Інститут біології»