ДавиденкоНа сьогоднішній час важко уявити світовий науково-технічний прогрес без використання органічних матеріалів, а саме функціональних полімерів та композицій на їх основі. Особливо це твердження стосується інформаційних і енергозберігальних технологій:  запис, зберігання й передача інформації (електрографія, голографія, магнітооптика, оптоволоконні системи передачі інформації), відтворення інформації (оптичні дисплеї, перетворювачі звукових сигналів), фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії (сонячні батареї). Для створення нових технічних рішень у цьому напрямку необхідний пошук нових речовин із наперед заданими властивостями та дослідження цих властивостей. Створення нових речовин – завдання спеціалістів від хімії. В Університеті вже багато років ведуться такі роботи на хімічному факультеті. Деякі доробки апробовані при фізичних дослідженнях у групі кафедри хімії високомолекулярних сполук. Тут розвивається напрямок «Фотоніка напівпровідникових композитів» (http://photonics.kiev.ua). Наукові інтереси групи спрямовані на дослідження електро-,  фотофізичних і магнітооптичних властивостей забарвлених полімерних композитів, визначення основних механізмів фотогенерації, транспорту та рекомбінації носіїв заряду в невпорядкованих органічних матеріалах, а також – створення нових матеріалів для фоточутливих інформаційних середовищ. Для реалізації поставлених цілей у складі групи працюють висококваліфіковані спеціалісти з хімії, фізики, математики, програмування, електроніки, механічного дизайну і конструювання: М.О.Давиденко, І.І.Давиденко, Ю.П.Гетьманчук, Л.Р.Куницька, М.М.Куранда, О.В.Мокринська, В.О.Павлов, С.Л.Студзинський, Л.С.Тонкопієва, М.Г. Чуприна. В науковій роботі беруть участь студенти хімічного, фізичного та факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Університету.

На основі фотонапівпровідникових полімерних композитів створено  реверсивні  голографічні реєструючі середовища та електронні прилади керування їхньою роботою.

Ці середовища в багатьох наукових центрах використовуються в системах неруйнівного контролю якості та виявлення дефектів методом голографічної інтерферометрії. Зокрема, у Дніпропетровському національному університеті досліджуються деталі металевих конструкцій, газових і рідинних двигунів.

Міжнародна співпраця наукової групи характеризується не тільки спільними науковими статтями і доповідями на конференціях, а й створенням спільних науково-технічних розробок. Так, разом із шведською компанією «AGELLIS Group AB» розроблено й створено малогабаритний голографічний інтерферометр, призначений для вимірів залишкових напружень у деталях металічних конструкцій.

 

Цей інтерферометр був тестований на випробувальній машині INSTRON 8802 і результати тестування підтвердили високу точність вимірювання залишкових напружень.

Для демонстрації оптичних явищ у твердих, газоподібних і рідких матеріалах розроблено й створено малогабаритну голографічну установку, захищену 2 патентами, один із яких патент на промисловий зразок (перший в Університеті).

Ці та інші наукові розробки неодноразово представлялися на Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних виставках і були нагороджені дипломами.

Нині в групі триває наукова робота щодо створення фотопровідних органічних матеріалів не тільки для інформаційних технологій, але й для іншого застосування – сонячної енергетики. Набутий значний досвід наукової роботи і фундаментальні доробки колективу (майже всі співробітники входять до списку ТОП-100) дають підстави сподіватися на вагомі результати і в енергозберігальних технологіях.

 

З. ВОЙТЕНКО ,

заступник декана

з науки і міжнародного співробітництва

хімічного факультету