на 4 сУ 2009 р. на факультеті створено українсько-німецьку кафедру екологічного менеджменту та підприємництва. Вона стала першим в Україні структурним підрозділом з українсько-німецьким  статусом, який створено з метою підготовки студентів-фахівців з екологічного менеджменту та підприємництва. Перевага кафедри – у її  інтернаціональному українсько-німецькому складі. Завідувач кафедри професор Галина  Купалова. Сьомий рік поспіль на кафедрі викладає гостьовий професор із Німеччини Вільфрід Нойманн.
На факультеті успішно функціонує Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури. Це є підґрунтям для успішного проходження тестування та отримання сертифікатів міжнародного зразка за обраними напрямами навчання. Центр також надає можливості молодим науковцям проводити прикладні дослідження та знаходити напрями реалізації проектів із «зеленого» бізнесу, підприємництва, торгівлі та логістики. На базі Центру проходять стажування викладачі та студенти інших вишів, у тому числі з Німеччини та Казахстану.
Факультет успішно реалізує концепцію сучасної екологічно-орієнтованої освіти шляхом організації конференцій, симпозіумів, круглих столів. Спільно із «Сіменс Україна» організовано та проведено міжнародні науково-практичні конференції для молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього» та Міжнародний симпозіум «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини».
Економічний  факультет не зупиняється на досягнутому, розробляє нові проекти та опановує нові горизонти з інтеграції результатів спільної німецько-української співпраці у освітній, науковий та виховний простір.