У нашому університеті відбулася  Міжнародна наукова конференція «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства», організована Центром українознавства філософського факультету.

Учасники конференції  розглянули з міждисциплінарних позицій питання присутності українського культурно-інтелектуального компонента в європейській та світовій культурі й цивілізації.

Особливо важливим для культурно-інтелектуальної взаємодії України зі світом є сучасний період глобалізації, який охоплює також гуманітарну сферу й включає процеси міграції, активізацію міжнародних освітніх, наукових та культурних контактів між народами, а отже ставить перед українством – як в Україні, так і в діаспорі, – нові завдання.

Провідними напрямками роботи конференції стали: освіта українства в європейському контексті в минулому і сьогоденні та інтеграція української науки в світову; форми культурної взаємодії українства зі світом: запозичення і внесення; національна культура українців і виклики глобалізації; духовна та релігійна культура українства в європейському контексті: форми інтеграції та дезінтеграції; діяльність української діаспори як форма національно-культурного збереження та культурного несення українськості за межами України; рецепція України та українства як суб’єкта політичних та соціокультурних процесів у європейському просторі тощо.

У роботі конференції взяли участь близько ста наукових співробітників академічних інституцій, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів України, Білорусі, Польщі, Грузії. Були гості й з тих міст, які нині переживають складні часи – Сімферополя, Луганська та Слов’янська (Донецької обл.).

Варто наголосити, що присутні іноземні гості відзначили велике наукове значення заявленої проблематики, широке поле  досліджень про Україну й українство, піднесений патріотизм та щиру гостинність українських колег.

Колеги з Польщі та Грузії поділилися своїм баченням та сучасними науковими підходами в сфері культурно-інтелектуальної взаємодії України зі світом, а також внесли конструктивні пропозиції щодо співпраці.

Проведена робота засвідчує  високий організаторський і науковий рівень співробітників Центру українознавства філософського факультету. Обмін інформацією й контактування учасників конференції показали вагомість проведення подібних заходів  та реальне втілення в життя інтелектуального потенціалу науковців нашого університету і колег з інших наукових інституцій.

 

Оргкомітет