- Вікторе Дмитровичу! Ви як випускник економічного факультету 1976 р. та людина, що пов’язала свою долю з Тарасовим Університетом і впродовж останніх десятиріч очолюєте цей важливий університетський підрозділ, можете охарактеризувати віхи становлення й розвитку ЕФ…

Базилевич- Наказ про створення в Київському університеті економічного факультету підписано в травні 1944 р. Водночас його заснування стало своєрідним підсумком зародження й становлення економічної освіти в стінах Університету Св. Володимира з моменту відкриття в 1842 р. кафедри політичної економії і статистики. Отже, відзначаємо 70-літній ювілей, витоки якого – в понад 170-літній історії напруженої інтелектуальної діяльності в царині економічної науки та освіти.

В університетському літописі економічний факультет розпочав свою сторінку в буремні воєнні роки та роки повоєнного відновлення народного господарства й вищої освіти, запросивши до студентських лав учорашніх воїнів – юнаків і дівчат. Економічна підготовка здійснювалася лише зі спеціальності «політична економія», що майже на півстоліття визначило ідеологічний та академічний вектор становлення університетської економічної  науки й освіти завдяки зусиллям нечисленного кола студентів і викладачів. У складі факультету в перший рік його функціонування працювало вісім викладачів і розпочали навчання 56 студентів. У 1949 році, коли відбувся перший випуск 47 фахівців з політекономії, на факультеті навчалося 193 студенти, склад викладачів становив 18 осіб. Водночас практично всі вони – непересічні особистості. Зазначу про випуск 1958 р., коли економічний факультет закінчив Леонід Кравчук, майбутній перший Президент України. У 1970-х рр. після запровадження заочної і вечірньої форм навчання число студентів збільшилося вдвічі, у рік мого випуску на факультеті навчалося уже понад 500 студентів, а диплом спеціаліста отримав 101 випускник. Ми розпочинали свій науковий шлях, маючи перед собою приклад високого служіння університетській освіті й науці таких видатних особистостей, як декан економічного факультету професор І.С.Ступницький, академік А.А.Чухно, професори Р.Х.Васильєва, Г.Н.Климко, І.С. Ястремський.

Етапним був 1988 р., коли  на факультеті відбулася диверсифікація підготовки фахівців з вищою економічною освітою: з факультету кібернетики переведено підготовку фахівців з економічної кібернетики, а також уперше в Україні  запроваджено підготовку фахівців з економіки й управління науковими дослідженнями та проектуванням. Це був перший імпульс у створення якісно нового економічного факультету в класичному університеті, що невідворотно закріпили 1990-ті роки із тектонічними трансформаціями суспільства, господарського механізму, економічної науки й освіти. Майже одночасно нове життя наш факультет розпочав за новою адресою по вул. Васильківській, 90-а. Розбудовник цього етапу (1992-2003 рр.) – декан факультету професор Д.М.Черваньов. Він очолив факультет, коли в його складі було кілька сотень студентів і кілька десятків викладачів і співробітників, а в 2000 р. число викладачів зросло вдвічі, студентів – учетверо. Було запроваджено багатоступеневу підготовку фахівців-економістів і менеджерів з восьми спеціальностей  – переважної більшості з чинного на той час переліку економічних спеціальностей. Унаслідок реорганізації всі кафедри факультету стали випускними, тут готували аспірантів і докторантів, діяли дві спеціалізовані вчені ради.

Нині на факультеті 230 науково-педагогічних працівників працюють у складі 13 кафедр, серед них – перша в Україні українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту і підприємництва. Факультет пропонує освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів – за 8 напрямами, а магістрів – за 11 спеціальностями і 5 магістерськими програмами. Причому за останні 5 років на бакалавраті відкрито два нових напрями – «Прикладна статистика» й «Маркетинг», на магістерській підготовці – спеціальність «Бізнес-адміністрування», де втілюється проект подвійного дипломування з Університетом Мачерата (Італія). Загалом на ЕФ навчається майже 2,5 тис. студентів, над виконанням дисертацій працюють 120 аспірантів і 5 докторантів. У сфері підготовки фахівців з вищою кваліфікацією охоплено вісім з одинадцятьох наукових спеціальностей, діють три спеціалізовані вчені ради.

- Які університетські традиції розвинені факультетом, а що започатковано?

- Одна з найголовніших традицій університетської освіти – єдність освітнього процесу та наукових досліджень, що є запорукою якості підготовки фахівців і неперервності наукового поступу. На факультеті особливу увагу зосереджено на системній характеристиці наукових розвідок і викладача, і студента. В середньому за рік один викладач публікує 4 статті, в т.ч. одну – в міжнародних наукометричних базах даних.

Студенти долучаються до наукових досліджень, починаючи з виконання курсових і випускних робіт, участі в щорічній «Шевченківській весні», перемог на міжнародних і всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт (у 2013/14 н. р. – 50 переможців і призерів практично з усіх спеціальностей). Нині змагання перейшли національні кордони. Тричі наші студенти виборювали перше місце на національному рівні конкурсу Global Management Challenge та представляли Україну на світових фіналах у Макао (Китай, 2011 р.) і  Бухаресті (Румунія, 2013 рік). На відомих і престижних світових змаганнях CFA Institute Research Challenge студенти набувають практичного досвіду в сфері інвестиційних досліджень. З 2011 р. студенти-економісти тричі гідно представляли нашу країну на світовому фіналі цього престижного конкурсу.

Факультет створює всі умови для студентської наукової творчості. У складі Університету він є базовим для проведення Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. За роки організації олімпійського руху факультет відвідали понад півтори тисячі талановитих студентів практично з усіх ВНЗ України.

Одне з чільних місць у навчально-виховній роботі належить патріотичному та естетичному вихованню молоді. Факультет підтримує всі університетські культурно-мистецькі заходи.

Студенти-економісти організовують та беруть активну участь і в традиційних заходах, таких як посвята в студенти, арт-фестиваль «Я першокурсник», свято до Дня факультету, різноманітні конкурси, благодійні акції «Допоможемо дітям разом» для вихованців-сиріт, свято українських традицій тощо. Серед останніх подій, на які реагують серця всіх наших співвітчизників, викладачі й студенти факультету об’єднали зусилля у фінансовій допомозі пораненим героям – учасникам АТО.

Багато й новітніх започаткувань, які знаходять повну підтримку ректорату та Вченої ради Університету. Наш факультет підтримав ініціативу Університету в сфері розвитку електронних освітніх ресурсів і запровадив перший в Україні масовий онлайн-курс «Бренд-менеджмент», розроблений доцентом кафедри міжнародної економіки та маркетингу А.О.Длигачем. На курс було зареєстровано 8050 слухачів, а сайт проекту показав 52 тис. відвідувань із 62 країн світу. На І Національному форумі «Бізнес і університети» онлайн-курс «Бренд-менеджмент» було визнано єдиним справжнім таким курсом на теренах України, він започаткував новий університетський проект «Онлайн-університет».

Крім того, факультет плідно реалізує партнерський проект в  Університетському альянсі SAP – світової компанії-розробника ERP-систем, що реалізується як стратегічна ініціатива упродовж 20 років та в якій беруть участь понад 700 ВНЗ із 36 країн світу. Завдяки програмі Університетського альянсу SAP спеціальні компетенції у сфері інформаційних технологій і систем для управління бізнесом набувають наші студенти та аспіранти, здобуваючи міжнародний сертифікат, що надає повну свободу географічної мобільності в світі при виборі місця працевлаштування.

  – Сучасні викладач і студент економічного факультету: що їх вирізняє?

- Якщо коротко охарактеризувати науково-педагогічний колектив факультету, то це насамперед творче поєднання молодечого запалу молодих викладачів і багатогранного досвіду визнаних в Україні фахівців у галузі економічної науки й освіти. На ЕФ працюють шість лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Науково-педагогічний колектив факультету поповнюють найталановитіші наші випускники, які успішно завершують навчання в аспірантурі, виборюють ще зі студентської лави перемоги на міжнародних і всеукраїнських інтелектуальних змаганнях. Скажу лише, що частка викладачів віком до 35 років у складі науково-педагогічного колективу факультету становить 41%.

З моменту запровадження системи вступу до ВНЗ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на всі напрями підготовки бакалаврів  і магістрів ЕФ увійшов до трійки лідерів серед університетських підрозділів як за кількістю заяв, так і за якісними характеристиками вступників. У студентській громаді факультету представлені всі області України. Стрімко збільшується число іноземних студентів, раніше це стосувалося магістерської підготовки,  а зараз ідеться про десятки студентів-іноземців, які навчаються на бакалавраті.

Нині викладача і студента економічного факультету вирізняє спрямованість спільних зусиль на реальні потреби ринку праці та роботодавців. Мейнстрим навчально-методичної роботи на факультеті – це встановлення міцних взаємозв’язків у трикутнику «факультет-студент-роботодавець», що визначено як найважливіший пріоритет у реалізації Програми заходів із забезпечення якості освіти в нашому Університеті.Економісти

- Як бачить свої перспективи економічний факультет у майбутньому?

- Громаду економічного факультету згуртовує націленість на реалізацію стратегії розвитку нашого університету, утримання лідерських позицій на вітчизняному ринку освітніх послуг, про що свідчать щорічні рейтинги роботодавців, вагомий внесок у загальноуніверситетські показники в  міжнародному рейтингу QS World University Rankings та входженні в новий рейтинг європейських університетів U-Multirank.

Загалом же ми всі працюємо над утіленням девізу нашого Університету – Utilitas, Honor et Gloria.