В Інституті філології з 2015-2016 н. р. готуватимуть судових лінгвістів-експертів. Підготовка спеціалістів відбуватиметься при кафедрі історії та стилістики української мови, яка є випусковою та забезпечує викладання навчальних дисциплін історико-лінгвістичного, лінгвостилістичного та медіалінгвістичного спрямування.

З 2014 року за ініціативи професорки Л.І.Шевченко й за підтримки керівництва університету та Інституту філології для магістрів першого року навчання спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» ввели факультатив «Лінгвістична експертиза», що покликано гострою потребою в підготовці компетентних лінгвістів-експертів. Минулого року Л.І.Шевченко та доцент Д.Ю.Сизонов випустили коментовану програму й методичні рекомендації факультативу, що, безумовно, допомогло студентам фахово осягнути практику написання лінгвістичних експертиз.

Зауважимо, на кафедрі історії та стилістики української мови сформовано необхідну наукову базу для компетенції в сфері лінгвістичної експертології та юрислінгвістики – створено загальні та спеціалізовані юридичні словники за загальною редакцією професорки Л.І.Шевченко, підготовлено дисертації з юрислінгвістики, опубліковано наукові праці та експертні висновки з цієї проблематики.

 

Кафедра історії і стилістики

 української мови Інституту філології