Цьогорічна вступна кампанія мала низку особливостей порівняно зі вступною кампанією попереднього року, пов’язаних насамперед із набуттям чинності нового Закону України «Про Вищу освіту», специфікою роботи державного підприємства «Інфоресурс», анексією Криму та військовими подіями на Сході країни.

Упродовж усього часу прийому заяв і зарахування на навчання ці фактори породжували чимало нештатних ситуацій і вимагали від працівників Приймальної комісії та інших співробітників і служб університету максимуму зібраності, уважності й ініціативності в роботі.

Одним з найголовніших завдань в організації вступної кампанії було, як і раніше, забезпечення максимальної відкритості й прозорості всієї процедури прийому заяв і зарахування на навчання.

Щоб не допустити черг і невдоволення абітурієнтів, забезпечити чіткий прийом і обробку заяв та проведення вступних випробувань в університеті було:

  1. Залучено до роботи у відбіркових, атестаційних та екзаменаційних комісіях понад 800 науково-педагогічних, навчально-допоміжних працівників та студентів-волонтерів.
  2. Створено Єдиний центр для прийому заяв від абітурієнтів, що мають право на позаконкурсний вступ.
  3. Проведено роз’яснювальну роботу серед абітурієнтів, орієнтовану на популяризацію віддаленої подачі документів для вступу за ОС «бакалавр» (76,42% заяв від абітурієнтів цього року було подано віддаленим чином).
  4. Удосконалено з урахуванням особливостей цьогорічної вступної кампанії систему прийому заяв від вступників за принципом «єдиного вікна».
  5. Організовано робочі місця, де абітурієнти за допомогою консультантів мали можливість здійснити електронну подачу заяв до університету.

Усе це, а також добросовісна та самовіддана робота працівників відбіркових комісій, активна та ініціативна допомога представників студентського самоврядування, дозволило мінімізувати виникнення випадків невдоволення вступників та їхніх батьків організацією прийому документів.

Цього року вперше було впроваджено механізм рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за принципом пріоритетності. На момент рекомендації до зарахування кожен абітурієнт в Україні мав не більше ніж одну рекомендацію до зарахування за державним замовленням: якщо абітурієнт був рекомендований за однією спеціальністю, то він вибував з конкурсу на державне замовлення за всіма своїми заявами з нижчим пріоритетом.

Зазначений принцип дозволив уникнути тих проблем, що виникали при зарахуванні за принципом «хвиль» у минулі роки. Можна висловити тезу, що пріоритет – це показник бажання абітурієнта навчатися за тією чи іншою спеціальністю. На перший план вийшло бажання абітурієнта, а не міцність нервів його чи його батьків.

Показово, що наш університет, на відміну від багатьох інших, і цього року в повному обсязі виконав план державного замовлення – і це за умови, що Міністерство освіти і науки, враховуючи високий конкурс в університеті, ще на початку вступної кампанії збільшило для нього обсяг державного замовлення за всіма освітніми ступенями більш ніж на 200 місць.

Ще однією інновацією стало запровадження двох рівнів тестів ЗНО з української мови та літератури і математики. Як провідний виш, наш університет, орієнтуючись в першу чергу на якість освіти, а не кількість заяв, вимагав для математичних спеціальностей на механіко-математичний факультет та ІТ-спеціальностей на факультет кібернетики тест ЗНО з математики поглибленого рівня. Враховуючи, що інші виші на аналогічні спеціальності встановили базовий рівень тестів з математики, інколи під час вступної кампанії виникав сумнів про можливість виконання університетом державного замовлення на згадані спеціальності. Проте побоювання виявилися марними, державне замовлення виконано, а ми сміливо можемо говорити, що зарахували найталановитіших абітурієнтів.

 

Суттєво збільшився перелік спеціальностей для перехресного вступу до магістратури, результати якого продемонстрували беззаперечну конкурентоспроможність нашого університету на ринку освітніх послуг. Слід зазначити, що згідно з новим законом «Про вищу освіту» при перехресному вступі до магістратури абітурієнт мав складати додатковий іспит. Більшість факультетів та інститутів як додатковий обрали іспит з фаху. Проте низка факультетів та інститутів зупинилася на іспиті з Історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ця тенденція, на думку багатьох, має поширитися на весь університет. Студенти зобов’язані знати історію Університету, в якому вони навчаються.

Прийом на навчання за ОС магістра і ОКР спеціаліста здійснювався цього року за 95 спеціальностями, у тому числі за трьома новими:

-                    «Культурологія» (філософський факультет);

-                    «Консолідована інформація» (факультет інформаційних технологій);

-                    «Управління проектами» (факультет інформаційних технологій).

Прийом до бакалаврату відбувався за 55 спеціальностями (89, якщо враховувати спеціалізації), серед них 5 нових:

-                    «Лабораторна діагностика»;

-                    «Лісове і садово-паркове господарство»;

-                    «Біотехнологія»;

-                    «Американістика та європейські студії»;

-                    «Сходознавство».

Об’єктивні суспільно-політичні обставини, демографічна ситуація та підвищення університетом вимог до рівня знань абітурієнтів у цілому вплинули на цьогорічну кількість заяв на вступ до університету.

Цього року:

-      за освітнім ступенем «бакалавр» до університету подано 37 172 заяв, що майже на 15% менше, ніж минулого року (43 618 заяв);

-      за освітнім ступенем «магістр» 5 536 заяв, що на 18% менше, ніж минулого року (6 744 заяви);

-       за ОКР «спеціаліст» – 312 заяв (1 537 – минулого року);

-       за ОКР «молодший спеціаліст» – 877 заяв (958 – минулого року).

Середній конкурс по університету за ОС «бакалавр» цього року склав 14,67 заяв на місце. Враховуючи значне зменшення кількості заяв, природно, що цей показник дещо зменшився порівняно з попереднім роком (16,04 заяви на одне місце попереднього року).

Прохідні бали для зарахування до бакалаврату на бюджетні місця були в більшості випадків помітно вищими, аніж в інших вищих навчальних закладах. Найвищі прохідні бали традиційно зафіксовано на популярних економічних спеціальностях та спеціальностях Інституту міжнародних відносин. Хоча цього року до лідерів увірвався Інститут високих технологій. Топ спеціальностей цього року:

міжнародні економічні відносини          196,095

економічна кібернетика                             195,310

міжнародний бізнес                                   195,130

хімія (ІВТ)                                                   194,670

міжнародна економіка                               194,450

Серед природничих факультетів найвищі прохідні бали:

хімія (ІВТ)                                                   194,670

програмна інженерія (ФІТ)                      194,190

програмна інженерія (ф-т кіберн., поглиб.) 192,980

біологія (ІВТ)                                              190,890

комп’ютерні науки (ФІТ)                          189,905

біотехнологія (ННЦ «Інститут біології»)    189,085

комп’ютерна інженерія (ФРЕКС)           188,810

Середній конкурс по університету за ОС «магістр» цього року склав 2,75 заяви на місце на денну форму навчання і 8,53 – на заочну. Зауважимо, що ці показники залишилися майже такими самими, як і попереднього року (2,84 і 7,98 відповідно). Цікаво, що вже кілька років поспіль спостерігається чітка тенденція збільшення популярності заочної форми навчання за ОС «магістр». Очевидно, у першу чергу це пов’язано з тим, що значна кількість випускників бакалаврату починають працювати, проте вважають за потрібне завершити навчання у вищій школі.

Середній прохідний бал на навчання за освітнім ступенем «магістр» склав 221,81 (300,0 – максимальний). Найвищі прохідні бали зафіксовано на таких спеціальностях:

корпоративні фінанси                                267,44

менеджмент державних фінансів             266,10

міжнародне право                                       263,67

квантова теорія поля                                  260,69

арабська мова і література                        256,86.

Значну кількість студентів зараховано на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб, хоч сучасна політична й економічна ситуація в країні спричинили подальше суттєве зменшення кількості контрактів порівняно з попередніми роками:

- за програмою «магістр» за кошти юридичних, фізичних осіб зараховано – 791 студент (минулого року – 1 116, позаминулого – 1 219);

- за програмою «спеціаліст» – 89 студентів (минулого року – 688, позаминулого – 837);

- за програмою «бакалавр» – 1 283 студенти (минулого року – 1 462, позаминулого – 1 596);

- за програмою «молодший спеціаліст» – 63 студенти (минулого року 84, позаминулого – 79).

Це ще один беззаперечний показник популярності і високої оцінки нашого університету як в Україні, так і за кордоном. А високі вимоги до всіх абітурієнтів незалежно від форми навчання (бюджет/контракт) гарантують високий рівень знань студентів, що долучилися до університетської спільноти.

Якісний склад цьогорічного першого курсу підтверджує й те, що серед зарахованих значна кількість абітурієнтів, які вже досягли успіхів у навчанні в школі чи за попереднім ОКР.

Так, серед зарахованих за ОС «бакалавр» – 1 345 медалістів, 90 призерів всеукраїнських учнівських олімпіад, 53 призери всеукраїнських конкурсів-захистів наукових робіт МАН, 63 випускники Українського фізико-математичного ліцею, 19 учасників міжнародних олімпіад. Значна кількість абітурієнтів, зарахованих за ОС «магістр», отримали додаткові бали за публікації у фахових виданнях, участь у міжнародних конференціях, тощо.