dsc_0017Цьогорічна вступна кампанія мала низку особливостей у порівнянні зі вступною кампанією попереднього року, зокрема:

• вступ за новим набором спеціальностей,
• широкий конкурс,
• зміна умов позаконкурсного вступу,
• новий механізм вступу до магістратури,
• технічні проблеми з базою ЄДБО.

Зважаючи на особливості нинішньої вступної кампанії, Інформаційно-обчислювальний центр КНУ адаптував систему публікації на офіційному сайті Університету оперативної інформації щодо перебігу Вступної кампанії (рейтингових списків, інформації про процес зарахування тощо).
Кількість заяв на вступ до університету цього року значно перевищила показники минулого року.

Високі конкурси покликані давати університетові можливість забезпечувати високі прохідні бали для зарахування на навчання, а отже – поповнювати лави студентів найбільш підготовленими випускниками середньої школи.

Середній прохідний бал на навчання за освітнім ступенем Бакалавр склав 172,39 (180,599 – минулого року). Зменшення прохідного балу пов’язане насамперед зі зміною формули підрахунку конкурсної оцінки, а не рівнем підготовки абітурієнтів:  минулого року додаткові бали нараховувалися до максимальної оцінки, яка в результаті могла досягати 210 балів. Цього року максимальна оцінка з урахуванням додаткових балів не могла перевищувати 200.
Найвищі прохідні бали традиційно зафіксовано на популярних юридичних, економічних спеціальностях, спеціальностях Інституту міжнародних відносин та спеціальностях, пов’язаних з IT.

Потік абітурієнтів збільшився не тільки на гуманітарних напрямах, а й на природничих факультетах. При цьому високими були і прохідні бали.

Так, на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики на спеціальність «Прикладна математика» – 173, на програмну інженерію – 184, на комп’ютерні науки й інформаційні технології – 177, на системний аналіз – 176. Високі прохідні бали зафіксовано і в Інституті високих технологій, і в Інституті біології, і на факультеті інформаційних технологій.

Цьогоріч набір на бакалаврат відбувався за новим, укрупненим переліком галузей і спеціальностей, що відповідає світовій практиці.

Абітурієнт міг подати на бюджет до 15 заяв. При цьому було відсутнє обмеження щодо кількості університетів (як минулого року), натомість встановлювалося обмеження за кількістю спеціальностей – до п’яти. Всі заяви абітурієнти подавали в електронній формі (виключенням були категорії абітурієнтів, що мали право на вступ за квотами або співбесідою).
Цього року вступ за ОС Бакалавр відбувався за так званим широким конкурсом у межах кожної спеціальності по всій Україні з урахуванням принципу пріоритетності.
Такий підхід був орієнтований на те, щоб кращі та популярніші виші отримали найкраще підготовлених вступників, що й відбулося для спеціальностей популярних економічного, юридичного, міжнародного спрямувань. Проте такий підхід призвів до проблем з набором на низку фундаментальних спеціальностей, таких як прикладна фізика, хімія, математика, геологія. Крім того, популярніші освітні програми «перетягували» на себе значну кількість абітурієнтів з інших освітніх програм, що породжувало дисбаланс із тим, що планував факультет/інститут.
Цього року скасовано позаконкурсний вступ та цільовий прийом. Проте було введено вступ за квотами, який фактично замінив позаконкурсний,  унаслідував багато його рис, замінивши одні категорії абітурієнтів, що мають право на вступ поза конкурсом, іншими.
З відміною позаконкурсного вступу змінилася формула вступу до Університету учасників міжнародних олімпіад. Якщо торік вони вступали поза конкурсом, то цього року таким абітурієнтам нараховували по 200 балів із двох конкурсних предметів. Згідно з інструкцією МОН Університет мав подати списки таких абітурієнтів із зазначенням предметів для корекції. Такий механізм виявився недієвим з невідомих для Університету причин, тож абітурієнти взяли участь у конкурсному відборі зі своїми оцінками, що було порушенням їхніх прав та умов прийому.

Студентами КНУ стали 54 учасники АТО, 20 кримчан, 37 дітей-сиріт і двоє дівчат – дітей Героїв Небесної сотні: одна навчатиметься в Інституті міжнародних відносин, друга – на хімічному факультеті.

Процедура вступу до Університету на освітній ступінь магістра також суттєво змінилася, врахувавши рекомендації робочої групи, яка працювала минулого року.

Абітурієнти, які отримали диплом бакалавра, мали право вступати до магістратури за будь-якою спеціальністю, складаючи додатковий іспит із неї (так званий «перехресний вступ»).

Фактично конкурсна оцінка абітурієнта (крім спеціальностей, для яких іноземна мова є фахом) складалася з оцінки з фахового іспиту. Такий підхід, з одного боку, спростив процес подачі заяв і більше відповідав фаховому відбору абітурієнтів на освітню програму. З іншого боку, зменшив диференціацію оцінок, що в свою чергу породжувало проблему появи абітурієнтів з однаковим конкурсним балом на межі проходження до списку рекомендованих. Задля уникнення такої ситуації надалі пропонується у Правилах прийому на 2017 рік прописати механізм першочергового зарахування абітурієнтів за освітнім ступенем магістра.
Іншим нововведенням стала участь Університету в пілотному проекті вступу до магістратури юридичного факультету на спеціальність Право за результатами зовнішніх вступних іспитів, що використовують механізми ЗНО. У цілому експеримент пройшов успішно.