1За результатами вступної кампанії 2017

Вступна кампанія цього року традиційно мала низку особливостей у порівнянні з кампанією попереднього року, зокрема:

l Недосконалість умов прийому до ВНЗ;
l Недосконалість та технічні проблеми Єдиної бази з питань освіти, яка цього року фактично створювалася з нуля;
l Процедура переведення на вакантні місця вступників, які не отримали рекомендації на зарахування за державним замовленням;
l Розширення кількості категорій, які мають право на пільги при вступі.

Ці та інші особливості породжували багато нештатних ситуацій і вимагали від працівників Приймальної комісії максимуму зібраності, уважності й ініціативності в роботі.
Конкурсний бал, як і минулого року, формувався на базі оцінок сертифікатів ЗНО, помножених на вагові коефіцієнти. При цьому приймалися сертифікати як 2017 року, так і попереднього. Нововведенням було застосування до конкурсного балу сільського, регіонального та галузевого коефіцієнтів. Впровадження їх мало на меті підтримати сільських дітей, регіональні університети, а також захищені спеціальності. Непоінформованість дітей, недосконалість бази ЄДБО та відсутність вчасних роз’яснень з боку МОН зіграли проти вишів злий жарт: фактично будь-хто під час подачі документів міг встановити собі сільський коефіцієнт. Працівники відбіркових комісій КНУ перевірили кожну заяву на предмет правомірності встановлення цього коефіцієнту. Як наслідок, в університеті виявлено лише один випадок неправомірного нарахування сільського коефіцієнту серед вступників, рекомендованих для зарахування на місця державного замовлення – тоді як в інших університетах такі випадки були далеко не поодинокими.
Цього року абітурієнт міг подати на бюджет до 9 заяв (проти 15 заяв минулого року). При цьому можливу кількість спеціальностей зменшено з 5 до 4. Всі заяви абітурієнти подавали в електронній формі (винятком були категорії абітурієнтів, котрі мали право на вступ за співбесідою (іспитами), за квотами або не могли зареєструвати електронні кабінети з об’єктивних причин). Як і минулого року, кількість заяв на контрактну форму не обмежувалася.
вступ за ОС бакалавр відбувався за широким конкурсом у межах кожної спеціальності по всій Україні з урахуванням принципу пріоритетності. Проте МОН врахувало помилки минулого року, і широкий конкурс проводився за конкурсними пропозиціями вищих навчальних закладів із урахуванням максимальних та мінімальних обсягів вступників на кожну конкурсну пропозицію. Такий підхід дозволив запобігти минулорічній проблемі непередбачуваності кількості рекомендованих на освітні програми в межах однієї спеціальності.
Цього року було запроваджено механізм переведення на вакантні місця державного замовлення вступників, які не отримали рекомендацій для зарахування на бюджет. Вакантні місця утворювалися у тому випадку, якщо вступник був рекомендований до зарахування на певну освітню програму, проте з певних причин відмовлявся від цього бюджетного місця (наприклад, бажав вступити на пріоритетнішу для нього освітню програму на умовах контракту). В цілому по університету після зарахування на бюджет утворилося близько 230 вакантних місць, що складало 8% від числа рекомендованих. 70 із них були заповнені за рахунок алгоритму переведення, серед яких 11 було запропоновано дітям загиблих військовослужбовців.
Минулого року наш університет взяв участь у пілотному проекті вступу до магістратури на спеціальність Право за результатами ЗНО. З нинішнього року вступ на спеціальність Право у всіх університетах України проводився за результатами єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО. Один із таких центрів тестування був організований у КНУ на базі механіко-математичного факультету. Університет провів іспит на належному рівні та отримав щирі подяки з боку УЦОЯО.
Кількість заяв до КНУ цього року в цілому перевищила показники минулого року і склала 58 574. Цей показник вивів наш університет на перше місце за кількістю заяв серед університетів України.
Упродовж кількох років поспіль зберігається тенденція збільшення кількості заяв на вступ до магістратури КНУ від випускників бакалаврату  інших навчальних закладів.
Університет у повному обсязі виконав план державного замовлення. 26 освітніх програм мають прохідний бал понад 190, 70 освітніх програм мають прохідний бал на бюджетну форму навчання понад 170 балів і лише 15 освітніх програм мають прохідний бал нижче 150.
Найвищі прохідні бали традиційно спостерігалися на популярних юридичних та економічних спеціальностях, спеціальностях Інститутів міжнародних відносин, журналістики, філології та спеціальностях, пов’язаних з IT. Найвищий прохідний бал зафіксовано в Інституті філології: 197 балів на освітню програму «Переклад з французької та англійської мов».
Цьогоріч в університеті відновлено давню традицію з підготовки фахівців із медицини. Вступна кампанія 2017 року пройшла під знаком оголошення прийому на нову англомовну освітню програму «Медицина» (222 «Медицина»).
Конкурс на навчання виявився високим, а конкурсні випробування напруженими. Абітурієнти з Ірану, Індії, Туреччини, Гани, Нігерії, Марокко та інших країн виявили бажання навчатися в ННЦ «інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка саме за цією спеціальністю.
Для якісної фахової підготовки майбутніх лікарів закуплене навчальне обладнання, комплекти підручників та навчальних матеріалів англійською мовою, належним чином обладнані кабінети і лабораторії. З метою підготовки майбутніх студентів Підготовче відділення університету запровадило вивчення англійської мови з фаховим медико-біологічним спрямуванням. Уже найближчим часом очікуємо прибуття понад 250 слухачів.