17103764_1644608859180494_7840749176188952168_nЗ 27 лютого по 3 березня 2017 р. у КНУ імені Тараса Шевченка тривали робочі зустрічі у рамках проекту QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» .
Участь у зустрічах узяли представники координатора проекту QUAERE Маріуш Мазуркевич (Технологічний Університет міста Вроцлав, Польша), національного координатора проекту – Віталій Кухарський (Львівський національний університет імені Івана Франка), проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров, директор НМЦ організації навчального процесу КНУ Андрій Гожик, президент громадської організації Фонд «Європа ХХІ» Галина Усатенко, представники Міністерства освіти та науки України, викладачі, студенти.
У ході зустрічей було презентовано SWOT – аналіз впровадження європейських стандартів внутрішнього забезпечення якості освіти в українських ВНЗ, які входять до консорціуму.

SWOТ-аналі – це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. SWОT-аналізу підлягають сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. SWOT-аналіз впровадження європейських стандартів внутрішнього забезпечення якості освіти проводять в українських університетах уперше.

2 березня 2017 року у залі Вченої ради КНУ відбулася презентація проміжних результатів Міжнародного проекту  QUAERE.
Директор НМЦ організації навчального процесу КНУ Андрій Гожик представив аналіз сучасного стану системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Він проаналізував відповідність існуючих практик вимогам «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти».
Доповідач зауважив, що налагодження та ефективне функціонування систем внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості освітнього процесу є пріоритетними викликами на сучасному етапі розвитку вищої освіти України.
На сьогодні одним із ключових завдань є розробка «дорожньої карти» для створення нормативної, організаційної та інституційної бази функціонування системи забезпечення якості вищої освіти сучасного рівня. Першим кроком до розробки «дорожньої карти» є аналіз відповідності існуючих в Україні практик забезпечення якості вищої освіти вимогам ESG – 2015.
Значна частина викладацького складу, адміністрації і навіть студентів не розуміє, що і для чого змінювати у чинній системі. Багатьох викладачів обурює сама перспектива оцінювання їхньої роботи студентами чи працедавцями. Представники ринку праці не мають стимулів до  участі у розробці й оцінці освітніх програм, їхнього впровадження, визначення вимог щодо присвоєння кваліфікацій. Фіскальні вимоги майже унеможливлюють залучення зовнішніх (у тому числі закордонних) експертів до оцінювання систем, програм і студентів. Не розроблені механізми залучення закордонних експертів.
Учасникам консорціуму було презентовано Дорожню карту «Забезпечення якості вищої освіти в Україні». Основою до приготування дорожньої карти стали аналіз нормативно-правової основи та стану системи забезпечення якості в українських навчальних закладах (підготовлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка); самооцінювання системи внутрішнього забезпечення якості освіти; опитування понад 200 навчальних закладів України, за результатами якого було зроблено звіт, проведене за підтримки Міністерства освіти і науки України; аналіз нормативно-правової бази забезпечення вищої освіти України; огляд кращих практик забезпечення якості освітнього процесу, що були представлені європейськими партнерами.