DSC_72199SiluetУ листопаді 2015 року з ініціативи ректора Леоніда Губерського в Університеті створено нову структуру – Відділ академічної мобільності:
«Це викликано нагальною потребою забезпечити на європейському рівні академічну мобільність учасників освітнього процесу в Університеті», – відзначив Леонід Губерський.
Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, у підпорядкуванні якого знаходиться Відділ, акцентує, що на сьогодні вже розроблено і затверджено необхідну для оформлення поїздок документацію та налагоджено процес комунікації зі студентами та кураторами у структурних підрозділах Університету. Нагальним залишається питання затвердження нового Положення про академічну мобільність в університеті та Положення про порядок перезарахування кредитів. Готується до видання й Довідник з європейської кредитно-трансферної системи.
Начальник Відділу  Оксана Данильченко поінформувала, що діяльність її команди охоплює: навчання за програмами академічної мобільності, мовне та наукове стажування, проходження практик, участь у спільних проектах, проведення наукових досліджень, стажувань, викладання та підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах України і зарубіжжя;  поширення інформації про можливості студентської та викладацької мобільності на факультетах/ в інститутах Університету.
З Відділом активно співпрацює Студентський парламент, допомагають волонтери на факультетах, в інститутах, адже заплановано багато цікавих подій, зокрема на часі презентація загальноунівеситетського проекту «Discussion Club «Academic Mastership» – KNU-International-Interdisciplinary-Interconnected».