shevchenko11Присуджено щорічні Премії Президента України 2013 року  86 молодим українським науковцям. Серед них – асистентка кафедри метеорології та кліматології географічного факультету нашого університету кандидат географічних наук Ольга Шевченко. Премію їй присуджено за цикл наукових праць «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва».

Премія Президента України молодим ученим вручається з 2001-го року. Спеціальний комітет обирає тих, чиї наукові дослідження сприяють дальшому розвиткові гуманітарних, природничих, технічних наук, позитивно  впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки в світі.