29171727Одним із лауреатів Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у цьому році стала професор Ольга ЗАПОРОЖЕЦЬ за цикл наукових праць «Створення та застосування в еко-, фарм-, біохімічному і клінічному аналізі новітніх флуоресцентних зондів, органомінеральних та магнітних нанокомпозитів».

Леся Сакаль-ЛІСНІЧЕНКО

Група науковців хімічного факультету під керівництвом Ольги Запорожець винайшла нові – більш чутливі і селективні у порівнянні з зарубіжними аналогами – індикаторні системи для експрес-контролю вмісту шкідливих та біологічно-активних речовин в об’єктах довкілля, продуктах харчування, напоях, ліках, біологічних рідинах.
Досвід розвинених країн свідчить про тенденцію до зниження собівартості систем екологічного моніторингу, контролю якості продуктів харчування, фармпрепаратів, а також клінічної діагностики і біохімічних досліджень, зокрема шляхом застосування простих і дешевих хімічних зондів і тест-систем як самостійних вимірювальних засобів. Такий підхід забезпечує отримання необхідної інформації поза межами стаціонарної аналітичної лабораторії.
Розроблені в лабораторії професора О.Запорожець візуальні тест-методики дають можливість безпосередньо на місці відбору проби виконати хімічний аналіз та швидко отримати достовірну картину забруднення об’єкту. Такий підхід дозволяє вчасно вжити необхідних природоохоронних заходів у разі якогось екологічного лиха. Виробництво тест-засобів за методом О. Запорожець просте й дешеве, його нескладно налагодити на будь-якому хімічному підприємстві.
Візуальні тест-методи, розроблені групою Ольги Запорожець, запатентовані в Україні та пройшли успішні випробування на водах різних категорій. На сьогодні вони є кращими серед світових аналогів, адже чутливість деяких тест-методів у десятки разів перевищує навіть аналоги всесвітньо відомої фірми Merck!
Нові розробки наукової групи стосуються створення нанокомпозитів, зокрема з магнітними властивостями, а також високочутливих люмінесцентних зондів для біохімічних досліджень. Чимало біохіміків та біофізиків світу працюють над можливістю застосування таких зондів для діагностики низки серйозних захворювань, а також оцінки ефективності сучасних фармпрепаратів, зокрема призначених для лікування ВІЛ-інфекції. У цьому напрямку університетські хіміки плідно співпрацюють з колегами університету м. Страсбург (Франція). Упродовж 2-х років професор О.Запорожець була одним із керівників франко-українського науково-дослідного проекту «Дніпро», нині вона – співкерівник двох дисертаційних робіт, що виконуються в університеті м. Страсбург.
Високий науково-технічний рівень та новизна запропонованих розробок підтверджуються вагомим науковим доробком Ольги Запорожець. Вона опублікувала у співавторстві 2 монографії (з них одну міжнародну), а загальна кількість друкованих праць вченої становить понад 300 публікацій, з яких 73 – у базі Scopus (загальний індекс цитування – 572, h-індекс – 13).
професор О.Запорожець – кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ст. (2009), двічі лауреат Премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка: у 1995 році – для молодих вчених, і зараз – у номінації «За цикл наукових праць»).