На сьогоднішній день, за стрімкого розвитку комп’ютерної техніки, розробка систем підтримки прийняття рішень (СППР) та систем управління стає дедалі потрібнішою в різних сферах людської діяльності. Такі системи стають доброю базою в роботі галузевих спеціалістів. Для розробки СППР необхідні спеціальні математичні моделі та методи, питання побудови яких розробляють учені вищої кваліфікації, кандидати та доктори наук, нестача яких відчувається дедалі більше. Для виникнення та зміцнення контактів серед таких спеціалістів упродовж багатьох років проходить міжнародна наукова конференція «Проблеми прийняття рішень за умов невизначеності (PDMU)».

25 ювілейна конференція PDMU – 2015  відбулася в травні на базі Львівського національного університету імені І.Франка в смт. Східниця. Організатори цього  наукового форуму – факультет кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка (кафедри  прикладної статистики, дослідження операцій, системного аналізу та теорії прийняття рішень) та Львівський національний університет імені І. Франка. Співорганізатори – Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія), Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Комітет системного аналізу Президії НАН України, Академія наук «Вища школа України», Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Міжнародна корпорація «Noosphere Ventures Corporation».  Постійний керівник міжнародного програмного комітету конференції від 2001 року – професор, Президент Академії наук «Вища школа України» О.Г.Наконечний.

У конференції взяли участь понад 250 викладачів ВНЗ, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів, інженерів із 8 країн (Україна, Грузія, Азербайджан, Туреччина, Польща, Ірландія, Швеція, Франція). Доповіді учасників охоплювали теми статистичних рішень, динамічних систем і прийняття рішень в умовах невизначеності, прогнозування в екології, медицині, економіці, бізнесі, фінансах, страхуванні тощо.

За 15 років проведення конференцій PDMU апробацію дисертаційних робіт здійснили понад 150 кандидатів наук та 50 докторів наук. Задля зміцнення міжнародних контактів учених та дальшого  розширення наукового співробітництва в недалекому майбутньому планується провести конференції PDMU в Польщі, Грузії, Іспанії.

 

Ю.ЗАГОРОДНІЙ,

П.ЗІНЬКО,

доценти факультету кібернетики