перетц31 січня 2020 року минуло 150 років від народження видатного українського вченого-славіста, філолога, історика літератури та театру, педагога, засновника славнозвісного «Семінарія», академіка Петербурзької та Української Академій Наук Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935). Усе своє життя він присвятив вивченню та пропагуванню української літератури, культури й мови.
1903 року Володимир Перетц був обраний професором Київського університету, викладав церковнослов’янську мову та історію давньоруської мови з діалектологією, слов’янську палеографію, історію українського письменства. Одним із перших у Росії він почав домагатися відкриття кафедри української мови, керував створеним ним Семінаром, кістяк якого складали його студенти – у майбутньому гордість нашої країни – вчені-славісти й літературознавці: С. Маслов, А. Лобода, М. Драй-Хмара, М. Зеров, І. Огієнко, М. Гудзій, П. Филипович, О. Назаревський та ін. Академік Володимир Перетц був найбільшим фахівцем із пам’ятника української старовини – «Слова о полку Ігоревім», вивчав і «Пересопницьке Євангеліє», на якому присягають президенти України.
Будучи полум’яним патріотом України, академік Перетц був одним із засновників Всеукраїнської академії наук в 1918 році, а 1919 року його обрали академіком ВУАН. Пізніше, переїхавши до Ленінграду, Володимир Перетц 1921 року створює Товариство дослідників української старовини, літератури й мови, куди ввійшли вчені зі світовим ім’ям В. Вернадський, Б. Модзалевський, В. Срезневський, В. Адріанова-Перетц та інші. 1923 року академік Перетц починає домагатися відкриття НДІ українознавства в Ленінграді. Крім цього, тривали Семінари, які створили ґрунт для створення Київської української філологічної школи.
Після початку справи «Союзу визволення України» 1930 року науковий центр українознавства в Ленінграді був закритий, а 1934 року заарештований як «український буржуазний націоналіст» і академік Перетц. Науковця зі світовим ім’ям було вигнано з Академії наук і заслано в м. Саратов, де він і помер у 1935 році. 1957 року академік Перетц був посмертно реабілітований і поновлений у званні академіка.
8 лютого 2013 року на фасаді Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Пам’ятну дошку Володимиру Перетцу.