20190423_111231Ярина ЗАКАЛЬСЬКА,
Центр фольклору та етнографії.

 

Центру фольклору та етнографії Інституту філології виповнюється 30 років. Він був задуманий як майданчик для збереження, вивчення та популяризації українського пісенного та прозового фольклору. Завдання Центру, як і завдання кафедри фольклористики, зумовлені прагненням до відродження та збереження скарбів національної культури в Україні, а також такими практичними завданнями, як підвищення якості підготовки фахівців із фольклористики, популяризація традиційних цінностей у середовищі української молоді, зокрема й через мережу Інтернет. Мабуть, найважливішим у своїй діяльності працівники Центру вважали і вважають польове дослідження фольклорної традиції, бо ніщо не може замінити живого контакту з її носіями. Важко сказати, скільки тисяч кілометрів самостійно чи зі студентами пройшли та проїхали фахівці Центру теренами України, записуючи думи, псальми, календарно-обрядові чи весільні пісні, шукаючи місця, в яких ще збереглися цікаві самобутні звичаї та обряди (лише за останніх 6 років таких експедицій було більше 10, загалом – понад 40). Одне з головних завдань своєї діяльності працівники Центру вбачають у систематизації, каталогізації й архівуванні матеріалів: як нових надходжень, так і «старих», зібраних під час експедицій і студентських практик попередніх десятиліть. Фольклорний архів Центру налічує понад 6000 фольклорних одиниць. Така багата збірка фольклорних матеріалів слугує доброю базою для забезпечення навчального процесу.