В університеті вперше відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії на разовій спеціалізованій вченій раді. 27 грудня 2019 року на філософському факультеті відбувся захист дисертаційної роботи Євгена Гребоножка на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на тему «Концептуалізація досвіду формування та використання людського потенціалу в системі державного управління» (науковий керівник – професор Дмитро Неліпа).
Захист відбувся на спеціалізованій вченій раді, створеній відповідно до вимог Постанови КМУ №167 від 6 березня 2019 року «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Головував на засіданні спеціалізованої ради доктор політичних наук, професор Володимир Цвих.