У зв’язку з великими витратами й великим обсягом науково-дослідницьких і конструкторських робіт, які виконують українські науковці, спостерігається тенденція об’єднання зусиль не тільки в рамках наукових колективів, а й шляхом створення корпоративних об’єднань державних наукових установ та навчальних закладів у вигляді наукових парків.
Яскравим прикладом цього служить створення Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» (далі – Корпорація), засновниками якої виступили два провідні вищі навчальні заклади та дев’ять академічних інститутів України.
Враховуючи сучасні темпи розвитку технологій, таке наукове об’єднання повинно мати чітку програму інноваційного розвитку задля сприяння прикладним науковим дослідженням та підвищення конкурентоспроможності національного виробництва. Мова йде про єдину стратегію з нарощування інноваційного потенціалу та інтенсивного розвитку виробництва й економіки.
Нещодавно відбулося засідання Науково-технічної ради Корпорації. На ньому Генеральний директор Корпорації В.І.Чернюк доповів про виконання протокольних рішень попереднього засідання Науково-технічної ради Корпорації від 11 червня 2014 року. Під час засідання розглянуто та затверджено Програму інноваційного розвитку Корпорації на період до 2020 року, презентовано інноваційні проекти, які рекомендуються до виконання в рамках Програми.
Її метою є розвиток прикладних досліджень, спрямованих на підвищення наукоємності та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, створення на цій основі конкурентноздатної і патентопридатної наукоємної продукції шляхом об’єднання зусиль провідних наукових колективів України, забезпечення необхідної підготовки кваліфікованих кадрів, створення ефективної інноваційної інфраструктури, поліпшення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення досліджень.
Для досягнення цієї мети в ході виконання Програми розв’язуватимуться такі основні завдання:
забезпечення координації робіт провідних наукових колективів України шляхом проведення спільних прикладних досліджень для їх подальшої практичної реалізації;
створення сучасної інноваційної інфраструктури для виконання інноваційних проектів з упровадження наукових розробок у виробництво;
розвиток наукових шкіл України, підготовка висококваліфікованих молодих учених та інженерів, які зможуть працювати на сучасному обладнанні;
створення студентського бізнес-інкубатора з використанням можливостей підприємств, зацікавлених у розвитку інноваційного сектору економіки України;
формування ефективної системи комерціалізації наукових розробок та трансферу розроблюваних технологій та захисту інтелектуальної власності, створеної в ході виконання цієї Програми.
У засіданні Науково-технічної ради Корпорації взяв участь проректор з наукової роботи КНУ С.А.Вижва.