3118394На фізичному факультеті відбулися збори трудового колективу, на яких заслухали та обговорили звіт декана про діяльність у 2013 році. На зборах були присутні ректор університету Л.В.Губерський, перший проректор О.К.Закусило, проректор з наукової роботи С.А.Вижва, голова профспілкового комітету В.Ф.Цвих.

Декан факультету М.В.Макарець ознайомив присутніх з результатами роботи за минулий рік, звернув увагу на головні проблеми, які стоять перед колективом у році нинішньому. Але, напевно, центральним було питання про науково-дослідну частину факультету, кадрову політику в цій сфері, завдання, які стоять перед нею в зв’язку з систематичним скороченням її фінансування. Підкреслювалося, що високий рівень наукових досліджень і високі показники їхніх результатів, які демонструють рейтинги університету, не є панацеєю, що забезпечить достатній рівень фінансування, особливо за умов кризи. Близько двадцяти запитань присутніх, виступ заступника декана з наукової роботи, виступи співробітників показали, що це питання  найбільше хвилює колектив факультету. Керівництво і промовці запропонували низку напрямів діяльності, які, на їхню думку, можуть поліпшити ситуацію.

У своєму виступі ректор Л.В.Губерський детально розповів про стан справ в університеті, звернув особливу увагу на питання, пов’язані з навчальним процесом, залученням талановитої молоді як до навчання, так і до роботи, з фінансовим забезпеченням наукової діяльності. Він підкреслив, що тепер у світі одним із напрямів організації досліджень є кооперація науковців різного профілю для виконання комплексних тем, наприклад, фізиків, хіміків, біологів. У  цьому напрямі співробітництво з НАН України, іншими державними та зарубіжними установами дає переваги не лише в  якості роботи, а й у її фінансуванні. Адже це дає змогу виконувати завдання, які швидше знаходять утілення в практику, або є прикладними, скорочує шлях від науки до практики і поліпшує умови фінансування. Окрім цього, ректор звернув увагу присутніх на те, що в більшості розвинених країн світу давно діє практика часткового державного фінансування наукових досліджень, а залучені науковим колективом позабюджетні кошти домінують над державними. Іншим важливим чинником є оптимізація наукового персоналу, коли в першу чергу підтримуються науковці і колективи, які досягли найвищих результатів. Це підвищить конкуренцію й  активізує роботу. Саме в цих напрямах потрібно зосередити пошук нових форм і методів організації наукових досліджень для покращення умов їхнього фінансування.

Численні запитання присутніх, їхні виступи й підтримка висловлених ректором напрямів розвитку університету, неформальне обговорення питань з керівництвом університету свідчать про велику користь проведеної зустрічі. Висвітлені на зборах проблеми спонукають колектив фізичного факультету до глибокого аналізу й вдумливої роботи над пошуком шляхів і методів їхнього практичного вирішення.

 

М.МАКАРЕЦЬ,

декан фізичного факультету