Фото 2 _ Ляшко«Кадрова ситуація у дні створення нового факультету була дуже напруженою – у нас працювали лише 28 викладачів. Велику допомогу надав нам В.М. Глушков, завдяки якому до викладацької роботи було залучено кращих фахівців Інституту кібернетики. Не легше було і з навчальними програмами й посібниками – багатьох із них просто не існувало. Програми з класичних курсів ми запозичили у механіко-математичного факультету, а програми курсів суто кібернетичних, таких як «програмування», «обчислювальні машини і системи» тощо, розробляли, відлагоджували і згодом використовували буквально «з коліс».