Відбулася звітно-виборча конференція Первинної профспілкової організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зі звітною доповіддю за період з 2010 по 2015 рік виступив голова профкому В.Ф.Цвих. Він розповів про звітно-виборчу кампанію в підрозділах університету, яка показала високий рівень організаційної роботи профбюро. В університеті склався позитивний, сприятливий морально-психологічний клімат, є порозуміння й співпраця між керівництвом університету й профкомом, профбюро факультетів та інститутів з деканами та директорами, їхня спільна діяльність спрямована насамперед на розвиток університету, розв’язання соціальних питань, задоволення потреб працівників, аспірантів, студентів.

У ході звітно-виборчої кампанії було також висловлено низку критичних зауважень та пропозицій щодо надання житла співробітникам університету; дотримання температурного режиму; забезпечення окремих категорій співробітників спецодягом; врегулювання оплати праці інженерів ІОЦ; незавершення ремонтів окремих приміщень тощо.

За минулі п’ять років профспілка освіти багато зробила для вирішення проблеми зарплати. За останні 5 років вона в освіті зростала тричі.

Що стосується зайнятості, то й тут університет є острівцем стабільності. Трудовий колектив збережено. Масових звільнень не було. Університетові вдалося не тільки зберегти трудовий колектив, а й значно його збільшити – кількість штатних викладачів зросла більш ніж на 300 одиниць у той час, коли інші виші скорочують своїх співробітників. Це дало можливість значно знизити річне навантаження на викладача. На сьогодні середнє навантаження в університеті – у межах 850 годин.

Надалі у своєму виступі В.Ф.Цвих розповів про хід виконання колективного договору, підготовлений до європейського суду позов щодо бази відпочинку в Береговому, благодійну діяльність профкому, соціальний захист студентів і співробітників.

Участь в обговоренні звітної доповіді профкому взяли професор О.П.Машевський, завідувачки лабораторій Л.Я.Висоцька та Л.Ф.Куровська, декан економічного факультету В.Д.Базилевич, завідувачка кафедри О.О.Любицева, доцент С.П.Радченко, а також гості конференції – голова ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Г.Ф.Труханов та голова Київської міської профспілки освітян О.М.Яцунь.

На наступний п’ятирічний термін головою профкому переобрано В.Ф.Цвиха –  професора, завідувача кафедри політології філософського факультету. Заступниками голови профкому обрано Д.Ф.Чомка, В.М.Котенка та В.В.Шамрая.